Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

DOBRY START - INFORMACJA

6 listopada 2018

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Myślenicach przypomina o możliwości złożenia wniosków o ustalenie prawa do świadczenia „DOBRY START”  na rok szkolny 2018/2019.

 Zgodnie  Rozporządzeniem Rady Ministrów wnioski przyjmowane będą do końca miesiąca listopad 2018r.

Wnioski złożone po upływie tego terminu pozostawione będą bez rozpatrzenia.

Świadczenie "Dobry Start" przysługuje  raz w roku na rozpoczynający się rok szkolny dla uczniów do ukończenia 20 roku życia.

Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia.

Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

Czytaj więcej o: DOBRY START - INFORMACJA

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY - Zakończenie procedury naboru

24 października 2018

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Sylwia Klęp.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Komisja Rekrutacyjna po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej z osobą spełniającą wymagania formalne dokonała oceny kandydatki i wybory P. Sylwii Klęp.

Ww. spełniła niezbędne kryteria wymagane przy naborze. Ma wykształcenie wyższe. Wykazała się znajomością ustaw oraz obsługi komputera. Jest zorientowana w działalności Ośrodka ze względu na odbyty wcześniej staż. Ma doświadczenia w pracy administracyjno- - biurowej i w pracy z klientem.

W ocenie komisji Pani Sylwia Klęp spełnia wszelkie wymogi do pracy na  proponowanym stanowisku.

Czytaj więcej o: NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY - Zakończenie procedury naboru

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY - Protokół oceny formalnej

23 października 2018

dot. konkursu na stanowisko pracy w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Myślenicach

Komisja w składzie Tomasz Przewoźniak –radca prawny

Małgorzata Aleksandrowicz – zastępca kierownika

Beata Piotrowska – starszy pracownik socjalny

 

Dnia 22 października 2018r. dokonała oceny formalnej złożonych dokumentów aplikacyjnych i wyłoniła stwierdza, że wszystkie wymagane dokumenty  w terminie złożyła i ma możliwość wzięcia udziału w drugim etapie pani Sylwia Klęp.

Pani Renata Skorut nie załączyła kopii świadectw pracy, pani Agnieszka Górka nie  załączyła oświadczenia o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.

 

Na tym protokół zakończono.

Czytaj więcej o: NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY - Protokół oceny formalnej
Powiększ zdjęcie

Projekt „Kierunek Kariera” – doradztwo zawodowe i szkolenia dla osób pracujących!

11 października 2018

Chcesz nauczyć się języka? Skończyć kurs prawa jazdy? Zdobyć nowe umiejętności? Jeśli tak, to mamy dla Ciebie propozycję. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie realizuje projekt „Kierunek Kariera”. Dzięki niemu uczestnik wybranego przez siebie szkolenia lub kursu ma opłacone do 87% jego kosztów. Sam płaci więc tylko niewielką część ceny.

Kto może otrzymać dofinansowanie szkolenia lub kursu?

  • Musisz być dorosły (nie ma górnej granicy wieku) i pracować
  • Musisz też być związany z Małopolską – mieszkać tu, uczyć się lub pracować
  • Dodatkowo, jeśli masz mniej niż 50 lat,  musisz mieć wykształcenie maksymalnie na poziomie zdanej matury
Czytaj więcej o: Projekt „Kierunek Kariera” – doradztwo zawodowe i szkolenia dla osób pracujących!

Małopolska Niania 2.0

5 października 2018

Nabór wniosków do projektu "Małopolska Niania 2.0" trwa do 8 października 2018 r. do godz. 16:00.

Zachęcamy do udziału w projekcie mieszkańców  Gminy, w szczególności rodziców pozostających bez pracy lub przebywających na urlopach macierzyńskim/rodzicielskim/wychowawczym, a także rodziców z niepełnosprawnością lub wychowujących dzieci niepełnosprawne. 

Szczegółowe informacje na temat projektu, w tym Regulamin naboru oraz wzór wniosku znajdą Państwo na stronie: www.rops.krakow.pl w zakładce "Małopolska Niania 2.0" - Aktualności.

Czytaj więcej o: Małopolska Niania 2.0