" Współ - praca"

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 marca 2017

                Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Myślenicach ul. Słowackiego 82 w ramach działań związanych z pracą socjalna  nawiązał współpracę z  Chrześcijańskim Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ich Rodzin i Przyjaciół "Ognisko" ul. Floriańska 15 31-019 Kraków. 

Stowarzyszenie  „Ognisko” jest organizacja pozarządową, która działa od 1992 roku  wspierającą dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną w zakresie terapii, rehabilitacji i aktywizacji społecznej. Stowarzyszenie prowadzi projekty, których głównym celem jest aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością intelektualną, przygotowanie i wprowadzenie na otwarty rynek pracy osoby niepełnosprawne dając im w ten sposób szansę na godne i samodzielne życie.

Jeden z realizowanych projektów doskonale spełnił oczekiwania potrzeb mieszkańców naszej gminy.

 W lutym 2016r.  Ośrodek przystąpił do współpracy  w realizacji projektu " Aktywni Razem 2". Projekt miał na celu wdrożenie i promocję modelu zatrudnienia wspomaganego jako skutecznej formy aktywizacji zawodowej i wyrównywania szans na zatrudnienie na otwartym rynku pracy osób z niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami psychicznymi oraz ze sprzężonymi niepełnosprawnościami.  Wśród beneficjentów Ośrodka znalazła się   15- osobową grupa ludzi , którzy byli chętni do wzięcia udziału w powyższym projekcie.  Podczas wstępnej rekrutacji z uwagi na nie spełnienie warunków część osób nie  została zakwalifikowana.   Do dalszej części projektu  zostało zrekrutowanych siedem osób  (2 kobiety i 5 mężczyzn).

Wzięli oni udział w następujących działaniach: spotkania indywidualne z psychologiem, doradcą zawodowym i trenerem pracy, treningi umiejętności praktycznych, intensywne wsparcie trenera w początkowym okresie pracy poprzez intensywne szkolenie stanowiskowe.
W ramach realizacji działań  w projekcie " Aktywni Razem 2", niektóre osoby  miały wykonane i sfinansowane badania  niezbędne do pracy w kontakcie z żywnością.  Uczestnicy  odbyli kilkudniowe praktyki pod nadzorem trenera pracy z zakresu prac biurowych ,  przy komputerze, sklepie spożywczym, gastronomii , w zakładach produkcyjnych, przy pracach porządkowych.

Z uwagi na czas zakończenia projektu 31.03.2017r. każda z powyższych osób dostała propozycję kontynuacji  wsparcia w ramach kolejnego projektu realizowanego przez stowarzyszenie od 1.04.2017r. Najprawdopodobniej uda się  w/w osobom udzielić wsparcia  w zakresie znalezienia oferty pracy i zatrudnienia .Ponadto regularnego kontaktu trenera pracy z osobą zatrudnioną i pracodawcą, możliwość przeprowadzenia szkolenia uzupełniającego i interwencyjnego w razie potrzeby, regularne wsparcie trenera pracy w zależności od bieżących potrzeb. Projekt organizowany od kwietnia 2017r.  adresowany jest także do nowych chętnych osób.

 Osoby zainteresowane,   udziałem w projekcie  mogą kontaktować  się z pracownikami socjalnymi tyt. Ośrodka  tel. 531-555-346, 519-541-544  lub bezpośrednio z pracownikami  Stowarzyszenia tel. 690-489-470.