OGŁOSZENIE - Oferta na usługę – sprawienie pogrzebu

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 stycznia 2018

Znak sprawy: FKA-271-1/18


Ogłoszenie
Oferta na usługę – sprawienie pogrzebu.

Zakres usług pogrzebowych obejmuje czynności:
1. Przygotowanie zwłok do pochówku.
2. Pokrycie kosztów chłodni oraz prosektorium.
3. Zakup niezbędnego ubrania.
4. Zakup trumny wraz z wyposażeniem.
5. Przewóz zwłok karawanem (do ilu kilometrów, ewentualnie kwota za kilometr).
6. Zakup krzyża, tabliczki, wieńca.
7. Usługa pogrzebowa żałobników (wykopanie, zakopanie, uformowanie i oznaczenie grobu tabliczką).
8. Posługę religijną zgodnie z wyznaniem zmarłego.
9. Inne niezbędne czynności wynikające z okoliczności, zgodnie z wyznaniem zmarłego, prawem i miejscowymi zwyczajami.

Warunki współpracy:Ośrodek dokonuje zapłaty kosztów pogrzebu na podstawie faktury na wskazane konto zakładu pogrzebowego.

Wymagania: oferta obejmuje rok 2018.

Wymagania dodatkowe: usługa wykonana sprawnie, rzetelnie

Inne: ----
Sposób i termin składania ofert:
- forma papierowa – w sekretariacie Ośrodka przy ul. Słowackiego 82 pok. nr 9, lub
- forma e-mail - na adres sekretariat@opsmyslenice.pl
- termin składania ofert do 12.01.2018r

Pliki do pobrania