Protokół z wyboru wykonawcy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 lipca 2021

 

Przedmiot zamówienia:

Pełnienie funkcji Specjalisty ds. indywidualnej diagnozy potrzeb w ramach projektu realizowanego przez Centrum Usług Społecznych w Myślenicach, nazwa projektu „Aktywne Myślenice” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, numer projektu: RPMP.09.01.01-12-0021/20 w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 Wybrana została oferta firmy: Centrum Analiz” Anna Sermak. Przy stwierdzeniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez wszytkich oferentów, Zamawiający postanawia zlecić realizację usługi oferentowi, który zaproponował najniższą cenę.