Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PODPROGRAM 2021)

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
11 października 2021

Centrum Usług Społecznych w Myślenicach  informuje iż od 01.X.2021r.  jest możliwość uzyskania  skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PODPROGRAM 2021) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). Ww. program realizuje Parafialny zespół Caritas Betania Myślenice

Kryterium uprawniające do uzyskania ww. skierowania to:

-1 542,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,

-1 161,60 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Skierowanie wydane będzie  po wcześniejszym ustaleniu wizyty pod nr te.  519 541 549 lub 12 272 19 98 i zgłoszeniu się do CUS z dokumentami potwierdzającymi dochód z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o ww. skierowanie.