ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
15 czerwca 2018

Znak Sprawy: PS-4221-1-6/18                                                                                      Myślenice 15.06.2018

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Myślenicach zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty  na realizację szkoleń i warsztatów w zakresie sposobu realizacji zadań określonych w MODELU  w ramach projektu pn.,, Skuteczna pomoc społeczna w Gminie Myślenice”

Zamawiający:

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Myślenicach

Ul. Słowackiego 82

32-400 Myślenice

Strona: www.opsmyslenice.pl

Adres e-mail: sekretariat@opsmyslenice.pl

 

Nazwa i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano:

1. Marta Kowalewska

Ul. Kordiana 14/1, Kraków

 

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:

- Wykonawca złożył ofertę spełniającą wymagania określone w ogłoszeniu zapytania ofertowego

- brak innych ofert

 

 

KIEROWNIK

Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy

Społecznej w Myślenicach

mgr Dorota Kłeczek

Pliki do pobrania