Skuteczna pomoc społeczna w Gminie Myślenice

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
26 września 2018

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Myślenicach, jako jeden z   dziewięćdziesięciu trzech Ośrodków w Polsce został objęty projektem pod nazwą ”Skuteczna pomoc społeczna w Gminie Myślenice” nr POWER.02.06.00-00-0193/17  realizowanym w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Power 2014-2020.  

Projekt jest realizowany w okresie od maja 2018 r. do października 2019 r

W ramach Projektu, na który MGOPS pozyskał środki finansowe w wysokości 407 351,25 zł nastąpiło wdrożenie usprawnień organizacyjnych w MGOPS Myślenice poprzez rozdzielenie zadań administracyjnych od pracy socjalnej i usług oraz poprzez optymalizację wykorzystania potencjału osób zatrudnionych w MGOPS, mające na celu poprawie jakości obsługi klienta. Zmiana systemu organizacyjnego MGOPS od 3 września br stała się faktem. Wyodrębniono stanowiska pracy zgodnie z przyjętym modelem, w ramach projektu zatrudniono 2 nowych pracowników socjalnych i pozyskano środki finansowe na podnoszenie kwalifikacji i kompetencji pracowników poprzez ich udział w szkoleniach i superwizji.

Najważniejszą informacją dla mieszkańców gminy Myślenice jest nowo powstałe stanowisko Pierwszego Kontaktu. Znajduje się ono w pokoju nr 10 na parterze budynku przy ul. Słowackiego 82, gdzie można uzyskać wszelkie dostępne informacje, złożyć wniosek o pomoc, zostać skierowanym do właściwego zespołu i konkretnego pracownika. Wydzielony Zespół Świadczeń Przyznanych Decyzją znajduje się w głównym budynku MGOPS, a Zespół Pracy Socjalnej oraz Zespół Usług, Pomocy i Integracji Społecznej w budynku RPGK na ul. Słowackiego 84. Zupełną nowością jest wyodrębnione stanowisko dla osoby, która będzie zajmować się przygotowaniem i wdrażaniem Programów Aktywności Lokalnej a także pozyskiwaniem środków zewnętrznych i pisaniem projektów.

W dniu 18 września 2018r. dwudziestu dwóch pracowników brało udział w wizycie studyjnej w MOPS w Dębicy. Jej celem było zapoznanie się z modelem funkcjonowania Ośrodka w mieście o podobnej wielkości, który wdrożył zmiany i jest przy końcu realizacji projektu. Dzięki walorowi edukacyjnemu i możliwości bezpośredniemu przyjrzeniu się funkcjonowaniu Ośrodka „po nowemu” pozyskano wiedzę praktyczną, poznano nowy model funkcjonowania organizacyjnego Ośrodka, przyszły pomysły na rozwój oferty pomocowej dla mieszkańców oraz rozwiane zostały wątpliwości związane z podjęciem wyzwania jakim jest reorganizacja Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Myślenicach.

 

Podjęte wysiłki mają służyć mieszkańcom naszej gminy. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą jaką ma MGOPS dla osób najbardziej potrzebujących oraz do dzielenia się  swoimi przemyśleniami, pomysłami racjonalizatorskimi. Jesteśmy otwarci na rozmowę. Pracujemy dla Was.

 

Opracował Krzysztof Płatek

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie