Podstawa prawna

Podstawa prawna

1)      ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016r. poz. 930 z póź. zm)

2)      rozporządzenie z dnia 14 lipca 2015 roku w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2015r. poz. 1058)

3)      rozporządzenie z dnia 25 sierpnia 2016 roku w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. z 2016r. poz. 1406)