Jesteś tutaj: Start / Aktualności

Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Nabór na stanowisko pracy: pracownik socjalny

24 maja 2018

Myślenice, dnia 24 maja 2018r.

 

Znak Sprawy: PS-4221-1-4/18

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Myślenicach

 

Ogłasza nabór na stanowisko pracy:  pracownik socjalny – 2 etaty

 

Stanowiska finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu.

„Skuteczna pomoc społeczna w Gminie Myślenice” nr. POWR.02.05.00-00- 0193/17

Czytaj więcej o: Nabór na stanowisko pracy: pracownik socjalny

Zapytanie Ofertowe - Usługa szkoleniowa eksperta/doradcy polegająca na przeprowadzeniu reorganizacji MGOPS na potrzeby projektu pn. „Skuteczna pomoc społeczna w Gminie Myślenice”

18 maja 2018

Znak Sprawy: PS-4221-1-1/18

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Niniejsze postępowanie jest prowadzone bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych(tj. -Dz.U. z 2017 r. poz. nr 1579 ze zm.) na podstawie art. 4 pkt. 8 z zastosowaniem zapisów sekcji 6.5.1 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Fundusz Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017r.

 

Czytaj więcej o: Zapytanie Ofertowe - Usługa szkoleniowa eksperta/doradcy polegająca na przeprowadzeniu reorganizacji MGOPS na potrzeby projektu pn. „Skuteczna pomoc społeczna w Gminie Myślenice”

Zapytanie Ofertowe na realizację superwizji dla kadry zarządzającej

15 maja 2018

Myślenice, dnia  15.05.2018

Znak sprawy:  PS-4221-1-3/18             

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Oferta na realizację superwizji pracy socjalnej w ramach projektu pt. „Skuteczna pomoc społeczna w Gminie Myślenice” realizowanego przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Myślenicach finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Czytaj więcej o: Zapytanie Ofertowe na realizację superwizji dla kadry zarządzającej

Zapytanie Ofertowe na realizację superwizji dla pracowników socjalnych

15 maja 2018

Myślenice, dnia  15.05.2018

Znak sprawy:  PS-4221-1-2/18             

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Oferta na realizację superwizji pracy socjalnej w ramach projektu pt. „Skuteczna pomoc społeczna w Gminie Myślenice” realizowanego przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Myślenicach finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Czytaj więcej o: Zapytanie Ofertowe na realizację superwizji dla pracowników socjalnych

Ochrona Danych Osobowych

25 maja 2018

Od 25 maja 2018r. w Unii Europejskiej stosowane będą nowe zasady ochrony danych osobowych, wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (nazywanego również „RODO”). Poniżej znajdziecie Państwo informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych w MGOPS.