Jesteś tutaj: Start / Aktualności

Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Specjalistyczne usługi opiekuńcze - Ankieta

26 marca 2018

Zwracamy się z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Jest ona skierowana  do instytucji z terenu Miasta i Gminy Myślenice, oraz jej mieszkańców. Ankieta ma na celu zdiagnozowanie potrzeb w zakresie udzielenia pomocy  w formie specjalistycznych usług opiekuńczych oraz wskazać  potrzebne zmiany na przyszłość.

https://goo.gl/forms/stNTSX03lZFYER4E2

Analiza potrzeb - mieszkania chronione w Gminie Myślenice

26 lutego 2018

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zwraca się z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety.

https://goo.gl/forms/QNrMHl1aP9tlFA383

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

16 lutego 2018

Miejsko – Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Myślenicach

 

referent

(nazwa stanowiska pracy)

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Agnieszka Góralik

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Komisja Rekrutacyjna po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej z osobami spełniającymi wymagania formalne dokonała oceny kandydatek. Najwyższą ilość punktów otrzymała P. Agnieszka Góralik.

Ww. spełniła niezbędne kryteria wymagane przy naborze. Ma wykształcenie wyższe prawnicze. Wykazała się znajomością ustaw oraz obsługi komputera. Jest zorientowana w działalności Ośrodka ze względu na odbyty wcześniej staż. W ostatnich latach nabyła doświadczenia w pracy administracyjno- - biurowej i w pracy z klientem.

 

W ocenie komisji Pani Agnieszka Góralik spełnia wszelkie wymogi do pracy na  proponowanym stanowisku.

 

                                                                                   Dorota Kłeczek

Kierownik MGOPS

w Myślenicach

Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu konkursu na stanowisko referent.

13 lutego 2018

Ogłoszenie

Kierownika MGOPS w  Myślenicach w sprawie konkursu na stanowisko urzędnicze w MGOPS w Myślenicach –referent ds. świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych

Czytaj więcej o: Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu konkursu na stanowisko referent.

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY - REFERENT

26 stycznia 2018

Nabór dotyczy zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy, z jednoczesnym zastrzeżeniem, że umowa na czas nieokreślony może być poprzedzona umową na czas określony nie przekraczający 3 miesięcy w celu praktycznego sprawdzenia umiejętności i doświadczenia zawodowego pracownika. W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, umowę o pracę zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy. Wybrany kandydat o którym mowa w zdaniu poprzednim może być skierowany do odbycia służby przygotowawczej kończącej się egzaminem.

Szczegółowe informacje w załączniku OGŁOSZENIE - REFERENT