Jesteś tutaj: Start / Aktualności

Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko REFERENT

20 lipca 2018

Wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko – referent do spraw świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych została wybrana Pani Agnieszka Baran

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Komisja Rekrutacyjna po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej z osobami spełniającymi wymagania formalne dokonała oceny kandydatek. Najwyższą ilość punktów otrzymała P. Agnieszka Baran.

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

5 lipca 2018

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Myślenicach

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

referent

/nazwa stanowiska pracy/

I. Nabór dotyczy zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy, z jednoczesnym zastrzeżeniem, że umowa na czas nieokreślony może być poprzedzona umową na czas określony nie przekraczający 3 miesięcy w celu praktycznego sprawdzenia umiejętności i doświadczenia zawodowego pracownika. W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, umowę o pracę zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy. Wybrany kandydat o którym mowa w zdaniu poprzednim może być skierowany do odbycia służby przygotowawczej kończącej się egzaminem.

Czytaj więcej o: NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Dobry Start

29 czerwca 2018

Realizacja Programu „Małopolski Tele-Anioł” w Gminie Myślenice

25 czerwca 2018

Gmina Myślenice przystąpiła do realizowanego przez Samorząd Województwa Małopolskiego programu

„Małopolski Tele - Anioł".

Jest to projekt skierowany do osób niesamodzielnych ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność, które nie mogą samodzielnie wykonać co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego. W jego ramach 10 000 mieszkańców województwa małopolskiego zostanie wyposażonych w bezpłatne opaski bezpieczeństwa z przyciskiem SOS i kartą SIM. Dadzą one możliwość całodobowego kontaktu z Centrum Teleopieki.

Czytaj więcej o: Realizacja Programu „Małopolski Tele-Anioł” w Gminie Myślenice

Nabór na stanowisko pracy: pracownik socjalny

24 maja 2018

Myślenice, dnia 24 maja 2018r.

 

Znak Sprawy: PS-4221-1-4/18

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Myślenicach

 

Ogłasza nabór na stanowisko pracy:  pracownik socjalny – 2 etaty

 

Stanowiska finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu.

„Skuteczna pomoc społeczna w Gminie Myślenice” nr. POWR.02.05.00-00- 0193/17

Czytaj więcej o: Nabór na stanowisko pracy: pracownik socjalny