Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Myślenicach

Strona główna

Artykuły

Powiększ zdjęcie

Projekt „Kierunek Kariera” – doradztwo zawodowe i szkolenia dla osób pracujących!

11 października 2018

Chcesz nauczyć się języka? Skończyć kurs prawa jazdy? Zdobyć nowe umiejętności? Jeśli tak, to mamy dla Ciebie propozycję. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie realizuje projekt „Kierunek Kariera”. Dzięki niemu uczestnik wybranego przez siebie szkolenia lub kursu ma opłacone do 87% jego kosztów. Sam płaci więc tylko niewielką część ceny.

Kto może otrzymać dofinansowanie szkolenia lub kursu?

  • Musisz być dorosły (nie ma górnej granicy wieku) i pracować
  • Musisz też być związany z Małopolską – mieszkać tu, uczyć się lub pracować
  • Dodatkowo, jeśli masz mniej niż 50 lat,  musisz mieć wykształcenie maksymalnie na poziomie zdanej matury
Czytaj więcej o: Projekt „Kierunek Kariera” – doradztwo zawodowe i szkolenia dla osób pracujących!

Małopolska Niania 2.0

5 października 2018

Nabór wniosków do projektu "Małopolska Niania 2.0" trwa do 8 października 2018 r. do godz. 16:00.

Zachęcamy do udziału w projekcie mieszkańców  Gminy, w szczególności rodziców pozostających bez pracy lub przebywających na urlopach macierzyńskim/rodzicielskim/wychowawczym, a także rodziców z niepełnosprawnością lub wychowujących dzieci niepełnosprawne. 

Szczegółowe informacje na temat projektu, w tym Regulamin naboru oraz wzór wniosku znajdą Państwo na stronie: www.rops.krakow.pl w zakładce "Małopolska Niania 2.0" - Aktualności.

Czytaj więcej o: Małopolska Niania 2.0

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

5 października 2018

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Myślenicach

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

referent

/nazwa stanowiska pracy/

I. Nabór dotyczy zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy, z jednoczesnym zastrzeżeniem, że umowa na czas nieokreślony może być poprzedzona umową na czas określony nie przekraczający 3 miesięcy w celu praktycznego sprawdzenia umiejętności i doświadczenia zawodowego pracownika. W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, umowę o pracę zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy. Wybrany kandydat o którym mowa w zdaniu poprzednim może być skierowany do odbycia służby przygotowawczej kończącej się egzaminem.

Czytaj więcej o: NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Powiększ zdjęcie

Skuteczna pomoc społeczna w Gminie Myślenice

26 września 2018

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Myślenicach, jako jeden z   dziewięćdziesięciu trzech Ośrodków w Polsce został objęty projektem pod nazwą ”Skuteczna pomoc społeczna w Gminie Myślenice” nr POWER.02.06.00-00-0193/17  realizowanym w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Power 2014-2020.  

Projekt jest realizowany w okresie od maja 2018 r. do października 2019 r

Czytaj więcej o: Skuteczna pomoc społeczna w Gminie Myślenice

Wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko REFERENT

20 lipca 2018

Wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko – referent do spraw świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych została wybrana Pani Agnieszka Baran

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Komisja Rekrutacyjna po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej z osobami spełniającymi wymagania formalne dokonała oceny kandydatek. Najwyższą ilość punktów otrzymała P. Agnieszka Baran.

Czytaj więcej o: Wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko REFERENT