Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Myślenicach

Strona główna

Artykuły

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

16 lutego 2018

Miejsko – Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Myślenicach

 

referent

(nazwa stanowiska pracy)

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Agnieszka Góralik

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Komisja Rekrutacyjna po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej z osobami spełniającymi wymagania formalne dokonała oceny kandydatek. Najwyższą ilość punktów otrzymała P. Agnieszka Góralik.

Ww. spełniła niezbędne kryteria wymagane przy naborze. Ma wykształcenie wyższe prawnicze. Wykazała się znajomością ustaw oraz obsługi komputera. Jest zorientowana w działalności Ośrodka ze względu na odbyty wcześniej staż. W ostatnich latach nabyła doświadczenia w pracy administracyjno- - biurowej i w pracy z klientem.

 

W ocenie komisji Pani Agnieszka Góralik spełnia wszelkie wymogi do pracy na  proponowanym stanowisku.

 

                                                                                   Dorota Kłeczek

Kierownik MGOPS

w Myślenicach

Czytaj więcej o: INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu konkursu na stanowisko referent.

13 lutego 2018

Ogłoszenie

Kierownika MGOPS w  Myślenicach w sprawie konkursu na stanowisko urzędnicze w MGOPS w Myślenicach –referent ds. świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych

Czytaj więcej o: Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu konkursu na stanowisko referent.

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY - REFERENT

26 stycznia 2018

Nabór dotyczy zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy, z jednoczesnym zastrzeżeniem, że umowa na czas nieokreślony może być poprzedzona umową na czas określony nie przekraczający 3 miesięcy w celu praktycznego sprawdzenia umiejętności i doświadczenia zawodowego pracownika. W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, umowę o pracę zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy. Wybrany kandydat o którym mowa w zdaniu poprzednim może być skierowany do odbycia służby przygotowawczej kończącej się egzaminem.

Szczegółowe informacje w załączniku OGŁOSZENIE - REFERENT

Czytaj więcej o: NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY - REFERENT

OGŁOSZENIE - Oferta na usługę – sprawienie pogrzebu

5 stycznia 2018

Znak sprawy: FKA-271-1/18


Ogłoszenie
Oferta na usługę – sprawienie pogrzebu.

Zakres usług pogrzebowych obejmuje czynności:
1. Przygotowanie zwłok do pochówku.
2. Pokrycie kosztów chłodni oraz prosektorium.
3. Zakup niezbędnego ubrania.
4. Zakup trumny wraz z wyposażeniem.
5. Przewóz zwłok karawanem (do ilu kilometrów, ewentualnie kwota za kilometr).
6. Zakup krzyża, tabliczki, wieńca.
7. Usługa pogrzebowa żałobników (wykopanie, zakopanie, uformowanie i oznaczenie grobu tabliczką).
8. Posługę religijną zgodnie z wyznaniem zmarłego.
9. Inne niezbędne czynności wynikające z okoliczności, zgodnie z wyznaniem zmarłego, prawem i miejscowymi zwyczajami.

Warunki współpracy:Ośrodek dokonuje zapłaty kosztów pogrzebu na podstawie faktury na wskazane konto zakładu pogrzebowego.

Wymagania: oferta obejmuje rok 2018.

Wymagania dodatkowe: usługa wykonana sprawnie, rzetelnie

Inne: ----
Sposób i termin składania ofert:
- forma papierowa – w sekretariacie Ośrodka przy ul. Słowackiego 82 pok. nr 9, lub
- forma e-mail - na adres sekretariat@opsmyslenice.pl
- termin składania ofert do 12.01.2018r

Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE - Oferta na usługę – sprawienie pogrzebu

Grupa wsparcia dla rodziców

28 grudnia 2017

W okresie od stycznia 2017 do grudnia 2017r. odbywały się spotkania w ramach grupy wsparcia dla rodziców, organizowane przez pracowników  Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Myślenicach.

            Udział w zorganizowanej przez Nas grupie miał między innymi charakter edukacyjny. Podczas spotkań poruszane były tematy proponowane przez uczestników. W ramach prowadzonej grupy wsparcia, odbyły się  spotkania z pielęgniarką, policjantem oraz spotkanie przy grillu.  Uczestnicy grupy wsparcia brali udział w warsztatach wychowawczych w miesiącu maju i październiku 2017r, a także pikniku rodzinnym zorganizowanym w maju 2017r, oraz zajęciach ceramicznych w ramach festiwalu jesieni w miesiącu październiku 2017r.

            W 2018r. również zapraszamy chętnych do udziału w spotkaniach grupy wsparcia  Zajęcia w grupach wsparcia dla rodziców będą organizowane w 3 – ci wtorek miesiąca od stycznia 2018r. do czerwca 2018r. i od września 2018r. do grudnia 2018r. w godzinach od 17.00 do 19.00 w budynku „Sokoła” w Myślenicach, ul. Jordana 3. Udział w grupie wsparcia polega na nawiązywaniu kontaktu, dzieleniu się informacjami, udzielaniu sobie wzajemnego wsparcia.

Zainteresowani mogą zgłaszać chęć udziału pod numery telefonów: 519 541 546 lub 884 373 107.

Udział w grupie wsparcia jest dobrowolny i bezpłatny.

Czytaj więcej o: Grupa wsparcia dla rodziców