Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Myślenicach

Strona główna

Artykuły

Wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko REFERENT

20 lipca 2018

Wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko – referent do spraw świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych została wybrana Pani Agnieszka Baran

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Komisja Rekrutacyjna po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej z osobami spełniającymi wymagania formalne dokonała oceny kandydatek. Najwyższą ilość punktów otrzymała P. Agnieszka Baran.

Czytaj więcej o: Wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko REFERENT

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

5 lipca 2018

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Myślenicach

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

referent

/nazwa stanowiska pracy/

I. Nabór dotyczy zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy, z jednoczesnym zastrzeżeniem, że umowa na czas nieokreślony może być poprzedzona umową na czas określony nie przekraczający 3 miesięcy w celu praktycznego sprawdzenia umiejętności i doświadczenia zawodowego pracownika. W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, umowę o pracę zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy. Wybrany kandydat o którym mowa w zdaniu poprzednim może być skierowany do odbycia służby przygotowawczej kończącej się egzaminem.

Czytaj więcej o: NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Dobry Start

29 czerwca 2018

Wyniki zakończenia procedury naboru na stanowisko Pracownik Socjalny

27 czerwca 2018

Znak Sprawy: PS-4221-1-4/18                                                                                         Myślenice, 27.06.2018r.

 

Miejsko – Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Myślenicach

 

Pracownik socjalny

(nazwa stanowiska pracy)

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany Pan Krzysztof Płatek

Czytaj więcej o: Wyniki zakończenia procedury naboru na stanowisko Pracownik Socjalny

Wyniki zakończenia procedury naboru na stanowisko Pracownik Socjalny

27 czerwca 2018

Znak Sprawy: PS-4221-1-4/18                                                                                         Myślenice, 27.06.2018r.

 

Miejsko – Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Myślenicach

 

Pracownik socjalny

(nazwa stanowiska pracy)

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Magdalena Popławska

 

Czytaj więcej o: Wyniki zakończenia procedury naboru na stanowisko Pracownik Socjalny