Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Analiza potrzeb - mieszkania chronione w Gminie Myślenice

26 lutego 2018

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zwraca się z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety.

https://goo.gl/forms/QNrMHl1aP9tlFA383

 

Czytaj więcej o: Analiza potrzeb - mieszkania chronione w Gminie Myślenice

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

16 lutego 2018

Miejsko – Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Myślenicach

 

referent

(nazwa stanowiska pracy)

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Agnieszka Góralik

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Komisja Rekrutacyjna po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej z osobami spełniającymi wymagania formalne dokonała oceny kandydatek. Najwyższą ilość punktów otrzymała P. Agnieszka Góralik.

Ww. spełniła niezbędne kryteria wymagane przy naborze. Ma wykształcenie wyższe prawnicze. Wykazała się znajomością ustaw oraz obsługi komputera. Jest zorientowana w działalności Ośrodka ze względu na odbyty wcześniej staż. W ostatnich latach nabyła doświadczenia w pracy administracyjno- - biurowej i w pracy z klientem.

 

W ocenie komisji Pani Agnieszka Góralik spełnia wszelkie wymogi do pracy na  proponowanym stanowisku.

 

                                                                                   Dorota Kłeczek

Kierownik MGOPS

w Myślenicach

Czytaj więcej o: INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu konkursu na stanowisko referent.

13 lutego 2018

Ogłoszenie

Kierownika MGOPS w  Myślenicach w sprawie konkursu na stanowisko urzędnicze w MGOPS w Myślenicach –referent ds. świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych

Czytaj więcej o: Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu konkursu na stanowisko referent.

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY - REFERENT

26 stycznia 2018

Nabór dotyczy zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy, z jednoczesnym zastrzeżeniem, że umowa na czas nieokreślony może być poprzedzona umową na czas określony nie przekraczający 3 miesięcy w celu praktycznego sprawdzenia umiejętności i doświadczenia zawodowego pracownika. W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, umowę o pracę zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy. Wybrany kandydat o którym mowa w zdaniu poprzednim może być skierowany do odbycia służby przygotowawczej kończącej się egzaminem.

Szczegółowe informacje w załączniku OGŁOSZENIE - REFERENT

Czytaj więcej o: NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY - REFERENT

OGŁOSZENIE - Oferta na usługę – sprawienie pogrzebu

5 stycznia 2018

Znak sprawy: FKA-271-1/18


Ogłoszenie
Oferta na usługę – sprawienie pogrzebu.

Zakres usług pogrzebowych obejmuje czynności:
1. Przygotowanie zwłok do pochówku.
2. Pokrycie kosztów chłodni oraz prosektorium.
3. Zakup niezbędnego ubrania.
4. Zakup trumny wraz z wyposażeniem.
5. Przewóz zwłok karawanem (do ilu kilometrów, ewentualnie kwota za kilometr).
6. Zakup krzyża, tabliczki, wieńca.
7. Usługa pogrzebowa żałobników (wykopanie, zakopanie, uformowanie i oznaczenie grobu tabliczką).
8. Posługę religijną zgodnie z wyznaniem zmarłego.
9. Inne niezbędne czynności wynikające z okoliczności, zgodnie z wyznaniem zmarłego, prawem i miejscowymi zwyczajami.

Warunki współpracy:Ośrodek dokonuje zapłaty kosztów pogrzebu na podstawie faktury na wskazane konto zakładu pogrzebowego.

Wymagania: oferta obejmuje rok 2018.

Wymagania dodatkowe: usługa wykonana sprawnie, rzetelnie

Inne: ----
Sposób i termin składania ofert:
- forma papierowa – w sekretariacie Ośrodka przy ul. Słowackiego 82 pok. nr 9, lub
- forma e-mail - na adres sekretariat@opsmyslenice.pl
- termin składania ofert do 12.01.2018r

Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE - Oferta na usługę – sprawienie pogrzebu