Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Pomoc dla osób poszkodowanych

w wyniku ulewy

 

 

Intensywne opady deszczu przyczyną podtopień w miejscowościach Zasań, Poręba i Trzemeśnia

Uruchomiony został dyżurny telefon Ośrodka pod którym można zgłaszać szkody wyrządzone w budynkach mieszkalnych.

Tel. 519 541 549 czynny w godzinach 7:00 - 19:00

Dokładne informacje dotyczące pomocy w przeciwdziałaniu i usuwaniu skutków klęsk żywiołowych zamieszczone są stronie MSWiA

https://www.gov.pl/web/mswia/usuwanie-skutkow-klesk-zywiolowych 

 

 

 

 

 

 

 

WNIOSKI O KONTYNUACJE ŚWIADCZENIA 500+ SKŁADAMY DOPIERO W 2021 ROKU

 

Szanowni Państwo,

w związku ze zbliżającym się nowym okresem ustalania uprawnień do świadczeń uprzejmie informujemy, iż nie ma konieczności składania nowych wniosków o świadczenie wychowawcze 500+. Świadczenie to zostało przyznane do 31 maja 2021r. i dopiero w 2021r. będą przyjmowane wnioski o kontynuacje tego świadczenia. Obecnie wnioski o świadczenie 500 + powinny składać tylko osoby którym urodziło się dziecko lub uzyskały prawo do pobierania świadczenia.

 

Ponadto informujemy, że do Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Słowackiego 82 w Myślenicach będzie można składać wnioski o ustalenie prawa do świadczenia: Dobry Start oraz świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2020/2021.

Od 1 lipca 2020r. przedmiotowe wnioski składać można drogą elektroniczną, natomiast od 1 sierpnia 2020r. w formie papierowej.

Druki wniosków będą dostępne w Ośrodku.

Zachęcamy do wysyłania wniosków drogą elektroniczną poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Empatia lub portal PUE ZUS.

 


 

Artykuły

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Myślenicach Ogłasza nabór na stanowisko pracy: Inspektor ds. Kadr – 1 etat

14 września 2020

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Myślenicach

Ogłasza nabór na stanowisko pracy:  Inspektor ds. Kadr  – 1 etat

 

I. Wymagania niezbędne:

  1. posiadanie obywatelstwa polskiego,
  2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
  3. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
  4. wykształcenie średnie lub wyższe,
  5. doświadczenie zawodowe minimum 3 lata,
  6. znajomość ustaw: Kodeks Pracy, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o pomocy społecznej,
  7. biegła znajomość obsługi programu Płatnik  oraz znajomość programu BIOSYS –rejestracja czasu pracy, umiejętność obsługi urządzeń biurowych, umiejętność redagowania pism urzędowych,
  8. umiejętność stosowania przepisów prawa,
  9. stosowanie instrukcji kancelaryjnej i jednolitego wykazu akt rzeczowych,
Czytaj więcej o: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Myślenicach Ogłasza nabór na stanowisko pracy: Inspektor ds. Kadr – 1 etat

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie aktywizacji społecznej dla uczestników projektu realizowanego przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Myślenicach pod nazwą "Aktywne Myślenice"

26 sierpnia 2020

Projekt „Aktywne Myślenice” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu RPMP.09.01.01-12-0048/18

  

P.O. DYREKTORA MIEJSKO GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MYŚLENICACH

ul. Słowackiego 82, 32-400 Myślenice

 

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie aktywizacji społecznej dla uczestników projektu realizowanego przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Myślenicach pod nazwą "Aktywne Myślenice" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX. Działanie: 9.1, Poddziałanie 9.1.1.

 

1. Rodzaj zadania

Celem konkursu jest wyłonienie podmiotu, który zrealizuje aktywizację społeczną dla uczestników projektu realizowanego przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Myślenicach pod nazwą "Aktywne Myślenice" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX. Działanie: 9.1, Poddziałanie 9.1.1. z zakresu następujących zadań publicznych:

Czytaj więcej o: Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie aktywizacji społecznej dla uczestników projektu realizowanego przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Myślenicach pod nazwą "Aktywne Myślenice"
Powiększ zdjęcie

Muzyka porusza serca i raduje ciało.

14 sierpnia 2020

Nasi Seniorzy śpiewali dzisiaj z wielki zaangażowaniem a każdy senior piękniejszy z dnia na dzień.

Czytaj więcej o: Muzyka porusza serca i raduje ciało.
Powiększ zdjęcie

Kwiatowy zawrót głowy

14 sierpnia 2020

Okazuje się, że kwiaty kwitną nie tylko w ogródku. W naszej pracowni zrobiło się kolorowo,  Seniorzy z uśmiechem na twarzy  wykonywali kwiaty z filcu.

Czytaj więcej o: Kwiatowy zawrót głowy

Stypendia szkolne i zasiłki szkolne

14 sierpnia 2020

Informujemy, iż pomoc materialna o charakterze socjalnym tj. stypendia szkolne i zasiłki szkolne od roku szkolnego 2020/2021  będą realizowane przez MGOPS Myślenice.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej  z niskich dochodów na osobę w rodzinie (kwota uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne to  528,00 zł – netto na osobę), w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, wielodzietność, bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych, alkoholizm, narkomania a także gdy rodzina jest niepełna.

Wnioski można składać na Dzienniku Podawczym w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  ul. Słowackiego 82 Myśleniceod 17 sierpnia 2020r. codziennie od 7.00 do 15.00, a w poniedziałki do 17.00.

- w przypadku uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych - do 15 września  2020r. wraz z załącznikami potwierdzającymi wysokość uzyskanych dochodów za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku czyli za sierpień 2020r

- w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych-  do 15 października 2020r., wraz z załącznikami potwierdzającymi wysokość uzyskanych dochodów za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku czyli za wrzesień 2020r

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 519 541 549.

 

 

Czytaj więcej o: Stypendia szkolne i zasiłki szkolne