Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Centrum Usług Społecznych

Gmina Myślenice przystępuje do realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym pt. „Centrum Usług Społecznych w Gminie Myślenice” nr POWR.02.08.00-00-0057/20.

Realizatorem projektu jest Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Myślenicach.

Celem projektu jest powstanie jednostki organizacyjnej gminy - Centrum Usług Społecznych w skrócie CUS. Wybranym modelem powstania CUS jest przekształcenie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Termin realizacji projektu zaplanowano na lata 2020-2023.

Łączna wysokość pozyskanych środków wynosi 3 124 766,20 zł.

 


 

Artykuły

Informacja wyboru wykonawcy

15 stycznia 2021

Przedmiot zamówienia:  Przeprowadzenie badań społecznych i sporządzenie diagnozy potrzeb i potencjału społeczności lokalnej Gminy Myślenice w zakresie usług społecznych.

Wskazanie wybranej oferty:

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych Delta Partner, ul. Zamkowa 3a/1, 43-400 Cieszyn.

 

Uzasadnienie:

 Wybrana oferta, spełniła wymagania formalne, wykonawca spełnił warunek doświadczenia oraz uzyskała największą ilość punktów w kryteriach oceny tj. Cena oraz zarys koncepcji.

 

 

 Szczegółowe informacje w załączonym dokumencie

Czytaj więcej o: Informacja wyboru wykonawcy

Informacja o naborze do projektu "Centrum PLUS - Centrum Wsparcia Opiekunów Nieformalnych na terenie pow. myślenickiego

15 stycznia 2021

Rządowy program "Posiłek w szkole i domu"

15 stycznia 2021

Gmina Myślenice podpisała z Wojewodą Małopolskim, działającym w imieniu Skarbu Państwa, umowę na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i domu” w 2021r. Kwota otrzymanej na ten cel dotacji wynosi 222 000 zł., kwota środków własnych wynosi 148 000zł. Całkowity koszt programu to 370 000zł.  Zadanie to w naszej Gminie realizuje Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, który pomocą w formie gorącego posiłku i zasiłku celowego na żywność planuje objąć 265 dzieci oraz 250 osób dorosłych. Aktualnie ze względu na zamknięcie placówek edukacyjnych pomoc realizowana jest w formie zasiłków celowych na żywość.

 

 

Czytaj więcej o: Rządowy program "Posiłek w szkole i domu"

Transport na szczepienia przeciw COVID-19

14 stycznia 2021

W związku z pismem otrzymanym od Wojewody Małopolskiego, Gminy mają obowiązek zapewnić transport do punktu szczepień populacyjnych niektórym osobom z terenu gminy.

Transport taki powinien być przeznaczony dla osób:

  • posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami.
  • mających trudności z dostępem do punktu szczepień (np. osoby starsze niemające możliwości samodzielnego dojazdu do punktu szczepień) w przypadku miast poniżej 100 tys. osób, gmin miejsko-wiejskich oraz wiejskich.

 

W Gminie Myślenice mieszkańcy mogą kontaktować się z p. Pauliną Ścibor, aby zamówić taki transport organizowany przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Myślenicach  (tel. 732 – 555- 342  dostępny w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00)

 

Czytaj więcej o: Transport na szczepienia przeciw COVID-19

Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" edycja 2021

5 stycznia 2021

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Myślenicach przystąpił do składania wniosku do ogłoszonego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2021. O dofinansowanie wniosków w ramach naboru wniosków mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, szczebla gminnego lub powiatowego.

Więcej o Programie na stronie www.niepelnosprawni.gov.pl w zakładce Aktualności

 

 

 

 

 

 

Czytaj więcej o: Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" edycja 2021