Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Poszukujemy

10 grudnia 2019

Poszukujemy sprawnej chłodziarko – zamrażalki dla samotnej matki wychowującej 4 - małoletnich dzieci.

 

Małgorzata Wróbel

tel. 519 541 552

Czytaj więcej o: Poszukujemy

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Myślenicach informuje, że poszukuje osoby na wolne stanowisko asystenta rodziny.

3 grudnia 2019

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Myślenicach informuje, że poszukuje osoby na wolne stanowisko asystenta rodziny.

I. Wymagania niezbędne:

  1. posiadanie obywatelstwa polskiego;
  2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
  3. wykształcenie wyższe lub średnie, uprawniające do wykonywania zawodu asystenta rodziny;
  4. znajomość przepisów prawnych  w tym m.in.: ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych, ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
  5. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe;
Czytaj więcej o: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Myślenicach informuje, że poszukuje osoby na wolne stanowisko asystenta rodziny.
Powiększ zdjęcie Konferencja%202019

Konferencja "Stop przemocy w rodzinie. Skuteczna współpraca instytucjonalna".

28 listopada 2019

   W gościnnych progach Domu Katolickiego im. Ks. Prałata Józefa Bylicy w Myślenicach, odbyła się Konferencja „Stop przemocy w rodzinie. Skuteczna współpraca instytucjonalna.” Jej myślą przewodnią były słowa prezydenta Stanów Zjednoczonych, Franklina Delano Roosevelta, który powiedział, że „Ludzie pracujący jako grupa potrafią dokonać rzeczy, których osiągnięcie nie śniło się nikomu z osobna”.  Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Myślenicach zaprosił wiele osób reprezentujących instytucje, których jednym z celów jest pomaganie drugiemu człowiekowi, głównie w sferze przeciwdziałania przemocy.

Czytaj więcej o: Konferencja "Stop przemocy w rodzinie. Skuteczna współpraca instytucjonalna".

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

27 listopada 2019

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Miejsko – Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Myślenicach

Kierownik Dziennego Domu Senior+ w Myślenicach

(nazwa stanowiska pracy)

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko nie wyłoniono Kierownika Dziennego Domu Senior+ w Myślenicach.

Uzasadnienie podjętej decyzji.

Komisja Rekrutacyjna po analizie przedłożonych dokumentów stwierdziła, iż troje kandydatów spełnia wymagania formalne. Jednak żadna z tych osób nie spełniła wymagań niezbędnych wymienionych w ogłoszeniu konkursu. W związku z tym nie dokonano wyboru na ww. stanowisko.

Czytaj więcej o: INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
Powiększ zdjęcie Spotkanie%20seniorów%20w%20Dziennym%20Domu%20

Spotkanie z seniorami w Dziennym Domu "Senior+"

25 listopada 2019

     W dniach 14 i 15 listopada 2019r. odbyły się, organizowane przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Myślenicach, spotkania seniorów w ramach dni otwartych w Dziennym Domu „Senior+” przy ul. Średniawskiego 35 w Myślenicach. Osoby miały możliwość zwiedzić sale zajęciowe, a także wziąć udział w spotkaniu integracyjnym, na którym nie zabrakło domowej roboty ciasta oraz śpiewu i dobrego humoru, który towarzyszył wszystkim przybyłym. Podczas dni otwartych była jeszcze możliwość złożenia deklaracji dotyczących uczestnictwa w zajęciach DDS+. Cieszymy się z tak licznie przybyłych gości.

 

Czytaj więcej o: Spotkanie z seniorami w Dziennym Domu "Senior+"