Harmonogram szkoleń w ramach projektu „Skuteczna pomoc społeczna”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
16 lipca 2018

Wsparcie psychologiczne dla pracowników socjalnych w związku ze zmianą struktury organizacyjnej w ramach projektu „Skuteczna pomoc społeczna” odbędzie się w dniach 31.07.2018r., 03.08.2018r., 14.08.2018r., 24.08.2018r. w w MGOPS w Myślenicach ul. Słowackiego 82. w godz.  od 7.00 do 16.00

Wykłady i warsztaty dla pracowników socjalnych w tym 40 godzin wykładów i 14 godzin warsztatów  w zakresie sposobu realizacji zadań określonych w MODELU odbędą się w dniach: 25-27.07.2018r., 20-22.08.2018r. i 27-28.09.2018r. w MGOPS w Myślenicach ul. Słowackiego 82 w godz. 7.30 – 14.30

Wizyta studyjna w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dębicy odbędzie się dnia 18.09.2018r. w godz. 7.00 – 16.00

Szkolenie pod nazwą:

„Wywiad środowiskowy jako podstawowe narzędzie w pomocy społecznej” odbędzie się dnia 15 lutego 2019r. w godz. 8.00 – 14.00 w Muzeum Niepodległości w Myślenicach.

Szkolenie pod nazwą:

„Obsługa programu Helios”  odbędzie się  22. lutego 2019r. w siedzibie MGOPS  w Myślenicach ul. Słowackiego 82 w godz. 7.30 -14.30

Szkolenie pod nazwą:

„Postępowanie w sprawach pomocy społecznej”  odbędzie się dnia 13. marca 2019r. w godz. 10.00 – 15.00 w Hotelu Europejskim w Krakowie, ul. Lubicz 5

Szkolenie pod nazwą:

„Praca i komunikacja z osobami zaburzonymi psychicznie” odbędzie się w dniach 20-21.03.2019r. w hotelu Sośnica w Zakopanem w godz. 10.00 – 16.00 w dniu 20.03.2019r. i w godz. 10.00 – 13.00 w dniu 21.03.2019r.

Szkolenie pod nazwą:

„Pracownik socjalny jako ekspert stosowania równowagi w udzielaniu pomocy społecznej dla klienta” odbędzie się w dniach 3-4.04.2019r.  w Willi ;Carlton: w Zakopanem w godz. 10.00 – 13.00 dnia 3.04.2019r. i w godz. 10.00 – 16.00 dnia 4.04.2019r.

Indywidualne konsultacje w zakresie sposobu realizacji zadań przez pracowników zespołów wyodrębnionych w wyniku zmian organizacyjnych odbędą się w dniach: 7,9,14,16,20,22 i 27.05.2019r. w siedzibie MGOPS  w Myślenicach ul. Słowackiego 82 w godz. 8.00 – 15.00.

Szkolenie pod nazwą:

„Kierowanie do Domów Pomocy Społecznej i ustalanie odpłatności” odbędzie się 17.05.2019r. w godz. 8.00- 14.00 w Miejskiej  Bibliotece Publicznej w Myślenicach.

Szkolenie pod nazwą:

„Pomoc społeczna a ochrona zdrowia psychicznego” odbędzie się w dniu 4.06.2019r. w Krakowie w Hotelu Europejskim w godz. 10.00 – 15.00.