Konsultacje specjalistyczne – poradnictwo prawne w tym indywidualne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 stycznia 2021

Projekt „Centrum Usług Społecznych w Gminie Myślenice” nr POWR.02.08.00-00-0057/ 20 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Znak Sprawy: BZP/271/6/2021

 

Nazwa zadania: Konsultacje specjalistyczne – poradnictwo prawne w tym indywidualne

 

https://portal.smartpzp.pl/gmina-myslenice/public/postepowanie?postepowanie=12732492