Jesteś tutaj: Start / Aktualności / Rada Rodziny

Rada Rodziny

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 marca 2021

W Gminie Myślenice powołano Radę Rodziny - zespół do spraw współpracy na rzecz rodzin, rodziców z dziećmi oraz dzieci i młodzieży.

W  Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice w dniu 15 marca 2021r. odbyło się robocze spotkanie nowo powstałej Rady, a także przedstawienie spectrum działań jakiego podejmą się członkowie zespołu.

Wśród członków znaleźli się lokalni przedstawiciele różnych, acz strategicznych dla zakresu działań zespołu środowisk.

Przewodniczącą zespołu wybrano panią Beatę Mirochnę, wieloletniego pracownika MGOPS w Myślenicach na stanowisku asystenta rodziny, a obecnie kierownika Dziennego Domu Senior + w Myślenicach.

Zadaniem zespołu działającego pod kierownictwem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Myślenicach jest opracowanie modelu koordynacji współpracy na rzecz rodzin, rodziców z dziećmi oraz dzieci i młodzieży. Przedmiotem jego działań będzie również diagnozowanie potrzeb rodzin oraz opracowanie gminnego informatora dla rodzin wraz z jego dystrybucją na terenie całej gminy.

Rada Rodziny jest odpowiedzią na diagnozę potrzeb mieszkańców opracowywaną w ramach powstania Centrum Usług Społecznych w Myślenicach i będzie funkcjonować w ramach Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023.

Jego adresatami będą wszystkie rodziny oraz dzieci i młodzież z Gminy Myślenice. Program uwzględnia różnorodne oczekiwania oraz potrzeby, mając za nadrzędny cel zaoferowanie wsparcia każdej rodzinie. Polityka rodzinna Gminy Myślenice ujęta w Programie Wspierania Rodziny ma docierać do wszystkich typów rodzin, obejmując jak najszersze grono mieszkańców.

Rodzina jest podstawową i jedną z istotnych wartości dla wielu osób. To właśnie w rodzinie w dużej mierze formuje się charakter człowieka. Rodzina jest miejscem gdzie zdobywamy pierwsze doświadczenia, uczymy się i rozwijamy. Każda rodzina, nawet najmniejsza, poprzez wypełnianie swoich zadań wpływa nie tylko na swoich członków, ale i na całe społeczeństwo. W dobie dużego rozwoju cywilizacyjnego oraz intensywnych zmian, które zachodzą we współczesnym świecie rodzina staje przed wieloma nowymi i trudnymi wyzwaniami. Rada Rodziny jest organem doradczym. Mamy nadzieję, że w swoich działaniach przyczyni się do wzmocnienia rodziny w jej funkcjonowaniu. Chcemy aby rodzina zajmowała centralne miejsce w życiu społecznym. Wierzymy, że pomysły i rozwiązania, które wypracuje Rada Rodziny w obszarze życia społecznego będą możliwe do realizacji.

 

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Rada Rodziny

    Rada Rodziny