INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
16 lutego 2018

Miejsko – Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Myślenicach

 

referent

(nazwa stanowiska pracy)

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Agnieszka Góralik

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Komisja Rekrutacyjna po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej z osobami spełniającymi wymagania formalne dokonała oceny kandydatek. Najwyższą ilość punktów otrzymała P. Agnieszka Góralik.

Ww. spełniła niezbędne kryteria wymagane przy naborze. Ma wykształcenie wyższe prawnicze. Wykazała się znajomością ustaw oraz obsługi komputera. Jest zorientowana w działalności Ośrodka ze względu na odbyty wcześniej staż. W ostatnich latach nabyła doświadczenia w pracy administracyjno- - biurowej i w pracy z klientem.

 

W ocenie komisji Pani Agnieszka Góralik spełnia wszelkie wymogi do pracy na  proponowanym stanowisku.

 

                                                                                   Dorota Kłeczek

Kierownik MGOPS

w Myślenicach