NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY - Zakończenie procedury naboru

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 października 2018

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Sylwia Klęp.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Komisja Rekrutacyjna po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej z osobą spełniającą wymagania formalne dokonała oceny kandydatki i wybory P. Sylwii Klęp.

Ww. spełniła niezbędne kryteria wymagane przy naborze. Ma wykształcenie wyższe. Wykazała się znajomością ustaw oraz obsługi komputera. Jest zorientowana w działalności Ośrodka ze względu na odbyty wcześniej staż. Ma doświadczenia w pracy administracyjno- - biurowej i w pracy z klientem.

W ocenie komisji Pani Sylwia Klęp spełnia wszelkie wymogi do pracy na  proponowanym stanowisku.