DOBRY START - INFORMACJA

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 listopada 2018

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Myślenicach przypomina o możliwości złożenia wniosków o ustalenie prawa do świadczenia „DOBRY START”  na rok szkolny 2018/2019.

 Zgodnie  Rozporządzeniem Rady Ministrów wnioski przyjmowane będą do końca miesiąca listopad 2018r.

Wnioski złożone po upływie tego terminu pozostawione będą bez rozpatrzenia.

Świadczenie "Dobry Start" przysługuje  raz w roku na rozpoczynający się rok szkolny dla uczniów do ukończenia 20 roku życia.

Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia.

Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.