Posiłek w szkole i w domu

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 stycznia 2019

Od początku 2019 roku również Gmina Myślenice rozpoczęła realizację wieloletniego rządowego programu ustanowionego na lata 2019-2023 pod nazwą „Posiłek w szkole i w domu”.

Pomoc programu obejmowała będzie zarówno dzieci, młodzież jak i osoby starsze, chore, niepełnosprawne. Pomoc uzyskać można w trzech formach:

1)      Jako posiłek w szkole/stołówce

2)      Jako świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności

3)      Jako świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.

Realizatorem Programu na terenie Gminy Myślenice jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Myślenicach, który planuje objąć w 2019r. pomocą 281 dzieci i 164 osoby dorosłe. O objęcie Programem mogą ubiegać się zgodnie z przyjętą uchwałą Rady Miejskiej w Myślenicach osoby, których dochód nie przekracza 150% przyjętego w Ustawie o pomocy społecznej kryterium dochodowego, tj. 1051,50zł miesięcznie dla osoby samotnie gospodarującej oraz 792 zł miesięcznie dla osoby gospodarującej w rodzinie. Tak więc dochód czteroosobowej rodziny objętej Programem rządowym nie może przekroczyć 3168 zł miesięcznie.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował będzie „Posiłek w szkole i w domu” poprzez wydawanie decyzji administracyjnych przyznających posiłek bądź świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności bądź świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.

Zapotrzebowanie na realizację programu kształtuje się na poziomie 288 655 zł z czego 40% to wkład własny Gminy.

W/wym. Program swoim działaniem zastępuje obowiązujący Program rządowy „Pomoc państwa
w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

Aby skorzystać z pomocy „Posiłek w szkole i w domu” należy złożyć pisemny wniosek w MGOPS w Myślenicach ul. Słowackiego 82.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie posiłek w szkole i w domu

    posiłek w szkole i w domu