Oferta na usługę – sprawienie pogrzebu.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 stycznia 2019

Znak sprawy: FKA-271-1/19

 

Ogłoszenie

 

Oferta na usługę – sprawienie pogrzebu.

 

Zakres usług pogrzebowych obejmuje czynności:

 1. Przygotowanie zwłok do pochówku.
 2. Pokrycie kosztów chłodni oraz prosektorium.
 3. Zakup niezbędnego ubrania.
 4. Zakup trumny wraz z wyposażeniem.
 5. Przewóz zwłok karawanem (do ilu  kilometrów, ewentualnie kwota za kilometr).
 6. Zakup krzyża, tabliczki, wieńca.
 7. Usługa pogrzebowa żałobników (wykopanie, zakopanie, uformowanie i oznaczenie grobu tabliczką).
 8. Posługę religijną zgodnie z wyznaniem zmarłego.
 9. Inne niezbędne czynności wynikające z okoliczności, zgodnie z wyznaniem zmarłego, prawem i miejscowymi zwyczajami.

 

Warunki współpracy: Ośrodek dokonuje zapłaty kosztów pogrzebu na podstawie faktury na wskazane konto zakładu pogrzebowego.

Wymagania: oferta obejmuje rok 2019.

Wymagania dodatkowe: usługa wykonana sprawnie, rzetelnie

Inne:  ----

Sposób i termin składania ofert:

- forma papierowa – w sekretariacie Ośrodka przy ul. Słowackiego 82 pok. Nr. 17

- forma e-mail - na adres zamowieniapubliczne@opsmyslenice.pl 

- termin składania ofert do 16.01.2019r.
Sporządziła: S. Klęp

Pliki do pobrania