Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Oferta na usługę – sprawienie pogrzebu.

9 stycznia 2019

Znak sprawy: FKA-271-1/19

 

Ogłoszenie

 

Oferta na usługę – sprawienie pogrzebu.

 

Zakres usług pogrzebowych obejmuje czynności:

  1. Przygotowanie zwłok do pochówku.
  2. Pokrycie kosztów chłodni oraz prosektorium.
  3. Zakup niezbędnego ubrania.
  4. Zakup trumny wraz z wyposażeniem.
  5. Przewóz zwłok karawanem (do ilu  kilometrów, ewentualnie kwota za kilometr).
  6. Zakup krzyża, tabliczki, wieńca.
  7. Usługa pogrzebowa żałobników (wykopanie, zakopanie, uformowanie i oznaczenie grobu tabliczką).
  8. Posługę religijną zgodnie z wyznaniem zmarłego.
  9. Inne niezbędne czynności wynikające z okoliczności, zgodnie z wyznaniem zmarłego, prawem i miejscowymi zwyczajami.

 

Warunki współpracy: Ośrodek dokonuje zapłaty kosztów pogrzebu na podstawie faktury na wskazane konto zakładu pogrzebowego.

Wymagania: oferta obejmuje rok 2019.

Wymagania dodatkowe: usługa wykonana sprawnie, rzetelnie

Inne:  ----

Sposób i termin składania ofert:

- forma papierowa – w sekretariacie Ośrodka przy ul. Słowackiego 82 pok. Nr. 17

- forma e-mail - na adres zamowieniapubliczne@opsmyslenice.pl 

- termin składania ofert do 16.01.2019r.
Sporządziła: S. Klęp

Czytaj więcej o: Oferta na usługę – sprawienie pogrzebu.

ROZEZNANIE DOSTĘPNEJ OFERTY RYNKOWEJ - Realizacja szkolenia

8 stycznia 2019

Projekt „Aktywne Myślenice” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu RPMP.09.01.01-12-0048/18

 

ROZEZNANIE DOSTĘPNEJ OFERTY RYNKOWEJ

 

Opis przedmiotu usługi

Realizacja szkolenia.

Szczegóły w załączniku.

Czytaj więcej o: ROZEZNANIE DOSTĘPNEJ OFERTY RYNKOWEJ - Realizacja szkolenia

ROZEZNANIE DOSTĘPNEJ OFERTY RYNKOWEJ - Realizacja usługi transportowej

8 stycznia 2019

Projekt „Aktywne Myślenice” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu RPMP.09.01.01-12-0048/18

 

ROZEZNANIE DOSTĘPNEJ OFERTY RYNKOWEJ

 

Opis przedmiotu usługi

Realizacja usługi transportowej.

 

Szczegóły w załączniku.

Czytaj więcej o: ROZEZNANIE DOSTĘPNEJ OFERTY RYNKOWEJ - Realizacja usługi transportowej

ROZEZNANIE DOSTĘPNEJ OFERTY RYNKOWEJ - Usługa noclegowo gastronomiczna

8 stycznia 2019

Projekt „Aktywne Myślenice” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu RPMP.09.01.01-12-0048/18

 

ROZEZNANIE DOSTĘPNEJ OFERTY RYNKOWEJ

 

Usługa noclegowo gastronomiczna na potrzeby realizacji szkolenia dla maksymalnie 26 osób w terminie 25-26.01.2019 w tym 13 osób dorosłych i 13 dzieci.

 

Szczegóły w załącznikach

Czytaj więcej o: ROZEZNANIE DOSTĘPNEJ OFERTY RYNKOWEJ - Usługa noclegowo gastronomiczna
Powiększ zdjęcie posiłek%20w%20szkole%20i%20w%20domu

Posiłek w szkole i w domu

7 stycznia 2019

Od początku 2019 roku również Gmina Myślenice rozpoczęła realizację wieloletniego rządowego programu ustanowionego na lata 2019-2023 pod nazwą „Posiłek w szkole i w domu”.

Pomoc programu obejmowała będzie zarówno dzieci, młodzież jak i osoby starsze, chore, niepełnosprawne. Pomoc uzyskać można w trzech formach:

1)      Jako posiłek w szkole/stołówce

2)      Jako świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności

3)      Jako świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.

Czytaj więcej o: Posiłek w szkole i w domu