Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

INFORMACJA O WYPŁACIE ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2019/2021

12 lipca 2019

Informujemy, że zgodnie z nowymi przepisami ustawy z dnia 26 kwietnia 2019r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw:

Złożenie wniosku w okresie lipiec – sierpień 2019 r. gwarantuje, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 października 2019 r.

Złożenie wniosku we wrześniu 2019 r. gwarantuje, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 30 listopada 2019 r.

Złożenie wniosku w październiku 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od października, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 r.

Złożenie wniosku w listopadzie 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od listopada, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020 r.

Złożenie wniosku w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 29 lutego 2020 r.

Czytaj więcej o: INFORMACJA O WYPŁACIE ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2019/2021

OGŁOSZENIE - Praca na stanowisku Asystent Rodziny

11 lipca 2019

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Myślenicach

zatrudni  asystenta rodziny – 1 etat

 

I. Wymagania niezbędne:

  1. posiadanie obywatelstwa polskiego;
  2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
  3. wykształcenie wyższe uprawniające do wykonywania zawodu asystenta rodziny;
  4. znajomość przepisów prawnych  w tym m.in.: ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r., poz. 1111, z późn. zm), ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz.U. z 2018r., poz. 1508 z późn. zm), ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2018r. poz. 1260 z późn. zm), ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r., poz. 1390 ze zm.),

niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe;

Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE - Praca na stanowisku Asystent Rodziny

OGŁOSZENIE - Praca na stanowisku Pracownik Socjalny

11 lipca 2019

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Myślenicach zatrudni osobę na stanowisko - pracownik socjalny – 1 etat

I. Wymagania niezbędne:

  1. posiadanie obywatelstwa polskiego;
  2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
  3. wykształcenie wyższe uprawniające do wykonywania zawodu pracownika socjalnego;
  4. znajomość przepisów prawnych  w tym m.in.:  ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz.U. z 2018r., poz. 1508 z późn. zm), ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2018r. poz. 1260 z późn. zm), ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r., poz. 1390 ze zm.), ustawy z dnia 9 czerwca 2011r.  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r., poz. 1111 z późn, zm.)
  5. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe;
Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE - Praca na stanowisku Pracownik Socjalny

INFORMACJA - Fundusz Alimentacyjny

8 lipca 2019

W dniu 09 lipca 2019r dział Funduszu Alimentacyjnego będzie nieczynny z powodu szkoleniaW dniu 09 lipca 2019r dział Funduszu Alimentacyjnego będzie nieczynny z powodu szkolenia.

Czytaj więcej o: INFORMACJA - Fundusz Alimentacyjny

INFORMACJA

5 lipca 2019

UWAGA RODZICE !

Wnioski o przyznanie świadczeń wychowawczych 500+ na nowy okres zasiłkowy 2019/2021 należy składać na WSZYSTKIE DZIECI DO UKOŃCZENIA 18 ROKU ŻYCIA. Niezależnie od faktu, czy na dziecko jest już przyznane świadczenie wychowawcze do 30.09.2019r. 

 

Wnioski 500+ złożone w okresie od 01.07.2019 do 30.09.2019r. będą rozpatrywane:

1) od lipca 2019r. do maja 2021r.  na pierwsze dziecko,

2) od października 2019r. do maja 2021r. na drugie i kolejne dziecko

Wnioski złożone po 30.09.2019r. będą rozpatrywane na pierwsze i kolejne dziecko od października 2019r. do maja 2021r.

Czytaj więcej o: INFORMACJA