Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Centrum Usług Społecznych

Gmina Myślenice przystępuje do realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym pt. „Centrum Usług Społecznych w Gminie Myślenice” nr POWR.02.08.00-00-0057/20.

Realizatorem projektu jest Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Myślenicach.

Celem projektu jest powstanie jednostki organizacyjnej gminy - Centrum Usług Społecznych w skrócie CUS. Wybranym modelem powstania CUS jest przekształcenie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Termin realizacji projektu zaplanowano na lata 2020-2023.

Łączna wysokość pozyskanych środków wynosi 3 124 766,20 zł.

 


 

Artykuły

Zaproszenie do udziału w komisji konkursowej

5 stycznia 2021

P.O. DYREKTORA MIEJSKO GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MYŚLENICACH

ul. Słowackiego 82, 32-400 Myślenice

 

 

Zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w komisji konkursowej w związku z konkursem ofert na realizację zadania: „Przeprowadzenie i sporządzenie diagnozy potrzeb i potencjału społeczności lokalnej Gminy Myślenice w zakresie usług społecznych w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych w Gminie Myślenice” nr POWR.02.08.00-00-0057/ 20 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym

 

Kandydaci muszą spełniać łącznie następujące kryteria:
1) nie podlegają wyłączeniu określonemu w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2017r. poz. 1257 z późn. zm.),
2) przedstawią rekomendację do udziału w komisji wystawioną przez podmiot wymieniony  w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Weryfikacja przed przystąpieniem do udziału w pracach komisji.

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniach jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

 

Osoby zainteresowane udziałem w komisji prosimy o zgłaszanie się poprzez przesłanie informacji mailem na adres  e-mail: sekretariat@opsmyslenice.pl do dnia 11.01.2021

Czytaj więcej o: Zaproszenie do udziału w komisji konkursowej

ZAPYTANIE OFERTOWE - Przeprowadzenie i sporządzenie diagnozy potrzeb i potencjału społeczności lokalnej Gminy Myślenice w zakresie usług społecznych

31 grudnia 2020

PS-4221-3/20

ZAPYTANIE OFERTOWE  

 

Nazwa projektu: „Przeprowadzenie i sporządzenie diagnozy potrzeb i potencjału społeczności lokalnej Gminy Myślenice w zakresie usług społecznych

 

Finansowanie: Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu nr. POWR.02.08.00-00-0057/20  pt. „Centrum Usług Społecznych w Gminie Myślenice”

Czytaj więcej o: ZAPYTANIE OFERTOWE - Przeprowadzenie i sporządzenie diagnozy potrzeb i potencjału społeczności lokalnej Gminy Myślenice w zakresie usług społecznych

ZAMKNIĘCIE POSTĘPOWANIA BEZ DOKONANIA WYBORU OFERTY

28 grudnia 2020

ZAMKNIĘCIE POSTĘPOWANIA BEZ DOKONANIA WYBORU OFERTY

 

Nazwa projektu: „Przeprowadzenie i sporządzenie diagnozy potrzeb i potencjału społeczności lokalnej Gminy Myślenice w zakresie usług społecznych”

 

Działając na podstawie ust. 6, pkt p) treści Zapytania ofertowego Zamawiający informuje o zakończeniu (zamknięciu) postępowania bez dokonania wyboru oferty. Niniejsze postępowanie z uwagi na rozbieżności pomiędzy opisem warunku udziału w postępowania a wymaganiami dotyczącymi przedmiotu zamówienia zostaje zamknięte bez wyboru oferty, gdyż nie jest możliwe dokonanie wskazania kręgu ofert, które spełniają warunki udziału w postępowaniu.   

Czytaj więcej o: ZAMKNIĘCIE POSTĘPOWANIA BEZ DOKONANIA WYBORU OFERTY

Boże Narodzenie 2020 r

22 grudnia 2020
24 grudnia (Wigilia) Ośrodek będzie nieczynny, w zamian za święto przypadające 26 grudnia (sobota). Klientów którzy planowali odwiedzić Ośrodek w Wigilię zapraszamy 23 grudnia 2020 r. w godzinach 7:00 - 15:00, lub po świętach.
W ten przedświąteczny czas ślemy życzenia
 
Czytaj więcej o: Boże Narodzenie 2020 r
Powiększ zdjęcie Opłatek%20Maltański%202020

Opłatek Maltański

22 grudnia 2020

    Opłatek Maltański zorganizowany po raz 14 przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Myślenicach we współpracy z Zakonem Maltańskim, w grudniu 2020r. miał inną formę niż dotychczas. Tradycyjne spotkanie wigilijne, na które zwykle przybywały zarówno osoby samotne jak i rodziny nie mogło się odbyć. Dlatego to pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej oraz przedstawiciele Zakonu Maltańskiego wyruszyli do osób i rodzin z opłatkami, życzeniami i podarkami. Odwiedzono 60 domostw, w tym 19 rodzin z małoletnimi dziećmi na terenie Gminy Myślenice.  Łącznie życzenia i podarki trafiły do 99 osób (53 dorosłych i 46 dzieci). Serdecznie dziękujemy wszystkim sponsorom za zainteresowanie i wsparcie w realizacji tego przedsięwzięcia. Wszystkim także składamy serdeczne życzenia z okazji Świat Bożego Narodzenia oraz wszelkiej  pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku.

 

Czytaj więcej o: Opłatek Maltański