Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Centrum Usług Społecznych

Gmina Myślenice przystępuje do realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym pt. „Centrum Usług Społecznych w Gminie Myślenice” nr POWR.02.08.00-00-0057/20.

Realizatorem projektu jest Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Myślenicach.

Celem projektu jest powstanie jednostki organizacyjnej gminy - Centrum Usług Społecznych w skrócie CUS. Wybranym modelem powstania CUS jest przekształcenie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Termin realizacji projektu zaplanowano na lata 2020-2023.

Łączna wysokość pozyskanych środków wynosi 3 124 766,20 zł.

 


 

Artykuły

Protokół z wyboru wykonawcy

21 grudnia 2020

Protokół z wyboru wykonawcy - Usługa eksperta zewnętrznego z doświadczeniem w realizacji projektów nakierowanych na wdrażanie zmian organizacyjnych w obszarze usług społecznych

Czytaj więcej o: Protokół z wyboru wykonawcy

ZAPYTANIE OFERTOWE (po zmianach) - Przeprowadzenie i sporządzenie diagnozy potrzeb i potencjału społeczności lokalnej Gminy Myślenice w zakresie usług społecznych

11 grudnia 2020

PS-4221-2/20

ZAPYTANIE OFERTOWE  (po zmianach)

 

Nazwa projektu: „Przeprowadzenie i sporządzenie diagnozy potrzeb i potencjału społeczności lokalnej Gminy Myślenice w zakresie usług społecznych

 

Finansowanie: Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu nr. POWR.02.08.00-00-0057/20  pt. „Centrum Usług Społecznych w Gminie Myślenice”

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Myślenice

Postępowanie prowadzi Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Myślenicach

 adres 32 - 400 Myślenice, ul. Słowackiego 82

strona internetowa postępowania:

https://bip.malopolska.pl/mopswmyslenicach,m,81509,zamowienia-publiczne.html

Ogłoszenie zamieszczono też  na stronie internetowej MGOPS Myślenice https://opsmyslenice.pl/ oraz stronie Gminy Myślenice https://www.myslenice.pl/samorzad/urzad/zamowienia-publiczne

Czytaj więcej o: ZAPYTANIE OFERTOWE (po zmianach) - Przeprowadzenie i sporządzenie diagnozy potrzeb i potencjału społeczności lokalnej Gminy Myślenice w zakresie usług społecznych

Zapytanie ofertowe - Przeprowadzenie i sporządzenie diagnozy potrzeb i potencjału społeczności lokalnej Gminy Myślenice w zakresie usług społecznych

9 grudnia 2020

PS-4221-2/20

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Nazwa projektu: „Przeprowadzenie i sporządzenie diagnozy potrzeb i potencjału społeczności lokalnej Gminy Myślenice w zakresie usług społecznych

 

Finansowanie: Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu nr. POWR.02.08.00-00-0057/20  pt. „Centrum Usług Społecznych w Gminie Myślenice”

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Myślenice

Postępowanie prowadzi Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Myślenicach

 adres 32 - 400 Myślenice, ul. Słowackiego 82

strona internetowa postępowania:

https://bip.malopolska.pl/mopswmyslenicach,m,81509,zamowienia-publiczne.html

Ogłoszenie zamieszczono też  na stronie internetowej MGOPS Myślenice https://opsmyslenice.pl/ oraz stronie Gminy Myślenice https://www.myslenice.pl/samorzad/urzad/zamowienia-publiczne

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe - Przeprowadzenie i sporządzenie diagnozy potrzeb i potencjału społeczności lokalnej Gminy Myślenice w zakresie usług społecznych

Zapytanie ofertowe - Usługa eksperta zewnętrznego z doświadczeniem w realizacji projektów nakierowanych na wdrażanie zmian organizacyjnych w obszarze usług społecznych

3 grudnia 2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nazwa projektu: „Usługa eksperta zewnętrznego z doświadczeniem w realizacji projektów nakierowanych na wdrażanie zmian organizacyjnych w obszarze usług społecznych

 

Finansowanie: Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu nr. POWR.02.08.00-00-0057/20 pt. „Centrum Usług Społecznych w Gminie Myślenice”

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe - Usługa eksperta zewnętrznego z doświadczeniem w realizacji projektów nakierowanych na wdrażanie zmian organizacyjnych w obszarze usług społecznych

ZAPYTANIE OFERTOWE

2 grudnia 2020

Przedmiot zamówienia: wybór instytucji finansowej zarządzającej Pracowniczymi Planami Kapitałowymi.

 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Myślenicach zaprasza instytucje finansowe do składania ofert na zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi (PPK) zgodnie z ustawą z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1342).

Czytaj więcej o: ZAPYTANIE OFERTOWE