Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Polecenie wojewody małopolskiego Piotra Ćwika

12 marca 2020

Polecenie wojewody małopolskiego Piotra Ćwika
2020- 03- 11
Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r.
poz. 374) w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2
polecam
czasowe zawieszenie działalności, na terenie województwa, w terminie od dnia 12 marca 2020 r. do dnia 25 marca 2020 r. w:
a) placówkach wsparcia dziennego;
b) centrach integracji społecznej;
c) klubach integracji społecznej;
d) dziennych domach i klubach seniora;
e) środowiskowych domach samopomocy;
f) warsztatach terapii zajęciowej.
Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wojewoda może wydawać polecenia obowiązujące
wszystkie organy administracji rządowej działające w województwie i państwowe osoby prawne, organy samorządu terytorialnego,
samorządowe osoby prawne oraz samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej w związku z
przeciwdziałaniem COVID-19. Polecenia podlegają natychmiastowemu wykonaniu.

Czytaj więcej o: Polecenie wojewody małopolskiego Piotra Ćwika

KORONAWIRUS

11 marca 2020

INFORMACJA

W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ WYSTĘPOWANIA KORONAWIRUSA W POLSCE, W TROSCE O WSPÓLNE BEZPIECZEŃSTWO, PROSIMY O OGRANICZENIE WIZYT W OŚRODKU I ZAŁATWIANIE SPRAW TELEFONICZNIE LUB MAILOWO.

 

SEKRETARIAT  -  tel.. 12 272 19 98    mail : sekretariat@opsmyslenice.pl

PIERWSZY KONTAKT - tel. 519 541 549

Małgorzata Aleksandrowicz - Zastępca Dyrektora MGOPS - tel. 512 450 223

 ŚWIADCZENIA RODZINNE I WYCHOWAWCZE :  mail: sr@opsmyslenice.pl

-  tel. 501 219 380

-  tel. 570 556 433

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY- tel. 531 552 942 lub 12 272 19 98 wew. 101

 

Numery do pracowników działu świadczeń rodzinnych i wychowawczych:

- sprawy załatwiane według nazwisk rozpoczynających się na litery: A, B,C,Ć,CZ, D,E, G, W,Z   - 12 272 19 98

wew. 102

- sprawy załatwiane według nazwisk rozpoczynających się na litery: F,H,I, J,K, L,Ł,M,N, - 12 272 19 98

wew. 104

- sprawy załatwiane według nazwisk rozpoczynających się na litery: O,P,R,S,Ś,SZ, T,U,Ż - 12 272 19 98

wew. 103

 

 

Czytaj więcej o: KORONAWIRUS
Powiększ zdjęcie pokonferencyjne%20spotkanie

Rekomendacje po konferencji

9 marca 2020

Przedstawiciele Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Myślenicach w dniu 5 marca 2020r.  w sali konferencyjnej Muzeum Niepodległości w Myślenicach, spotkali się z pracownikami publicznych i niepublicznych  placówek oświatowych z Gminy Myślenice.

Celem zorganizowanego spotkanie było omówienie rekomendacji po konferencji pt. „Stop przemocy w rodzinie. Skuteczna współpraca instytucjonalna”, która odbyła się w listopadzie ubiegłego roku w ramach realizowanego Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” projektu „Bezpiecznie w rodzinie”.

Czytaj więcej o: Rekomendacje po konferencji
Powiększ zdjęcie

Dzień Kobiet

9 marca 2020

 

 

 

„Świat bez kobiet byłby jak ogród bez kwiatów”

Dzień Kobiet w Dziennym Domu Senior+ to czas wspólnego świętowania, która trwała aż dwa dni (05 i 06 marca) . Obchodzny był aż dwa dni

Panowie wykazali się dużym zaangażowaniem i pomysłowością. Panie maiły okazję obejrzeć część artystyczną specjalnie dla nich przygotowaną, wziąć udział w quizie nt. Dnia Kobiet, zapoznać się z postaciami kobiet które wniosły duży wkład w postęp cywilizacji a także z tymi które z miłości do Ojczyzny, ludzi, pasji gotowe były poświęcić swoje życie.

Panowie obdarowali Panie własnoręcznie wykonanymi mydełkami i kwiatami. Zadbali również o słodki poczęstunek.

Dziękujemy.

 

Czytaj więcej o: Dzień Kobiet
Powiększ zdjęcie

NIESPODZIANKA DLA PAŃ

9 marca 2020

PRZYGOTOWANIA DO DNIA KOBIET

 

W pełnej konspiracji nasi Panowie rozpoczęli przygotowania do Dnia Kobiet.

Niejedna Pani była ciekawa co się dzieje w pracowni zamkniętymi drzwiami, gdzie wstęp mieli tylko Panowie. Podczas warsztatów z arteterapii Panowie własnoręcznie wykonali piękne i pachnące  mydełka. Efekt ich pracy zachwycił wszystkich.

PRZYGOTOWANIA DO DNIA KOBIET

 

W pełnej konspiracji nasi Panowie rozpoczęli przygotowania do Dnia Kobiet.

Niejedna Pani była ciekawa co się dzieje w pracowni zamkniętymi drzwiami, gdzie wstęp mieli tylko Panowie. Podczas warsztatów z arteterapii Panowie własnoręcznie wykonali piękne i pachnące  mydełka. Efekt ich pracy zachwycił wszystkich.

Czytaj więcej o: NIESPODZIANKA DLA PAŃ