Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Centrum Usług Społecznych

Gmina Myślenice przystępuje do realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym pt. „Centrum Usług Społecznych w Gminie Myślenice” nr POWR.02.08.00-00-0057/20.

Realizatorem projektu jest Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Myślenicach.

Celem projektu jest powstanie jednostki organizacyjnej gminy - Centrum Usług Społecznych w skrócie CUS. Wybranym modelem powstania CUS jest przekształcenie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Termin realizacji projektu zaplanowano na lata 2020-2023.

Łączna wysokość pozyskanych środków wynosi 3 124 766,20 zł.

 


 

Artykuły

Informacja o wyborze kandydata na stanowisko pracy Inspektor ds. Kadr

9 października 2020

Informacja o wyborze kandydata na stanowisko pracy

Inspektor ds. Kadr

 

     Niniejszym informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko – Inspektora ds. Kadr , została wybrana

 Pani Maria Wątor

Złożona oferta spełniała wszystkie oczekiwania stawiane na tym stanowisku.

 

 

                                                                                      p.o. Dyrektora   MGOPS w Myślenicach

                                                                                                    Małgorzata Aleksandrowicz

Czytaj więcej o: Informacja o wyborze kandydata na stanowisko pracy Inspektor ds. Kadr

OGŁOSZENIE Wyniku otwartego konkursu ofert

1 października 2020

Na wybór realizatora całości zadania publicznego w zakresie aktywizacji społecznej dla uczestników projektu realizowanego przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Myślenicach pod nazwą „Aktywne Myślenice” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX. Działanie:9.1, Poddziałanie 9.1.1:

Na wybór realizatora całości zadania publicznego w zakresie aktywizacji społecznej dla uczestników projektu realizowanego przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Myślenicach pod nazwą „Aktywne Myślenice” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX. Działanie:9.1, Poddziałanie 9.1.1:

Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE Wyniku otwartego konkursu ofert

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Myślenicach Ogłasza nabór na stanowisko pracy: Inspektor ds. Kadr – 1 etat

14 września 2020

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Myślenicach

Ogłasza nabór na stanowisko pracy:  Inspektor ds. Kadr  – 1 etat

 

I. Wymagania niezbędne:

  1. posiadanie obywatelstwa polskiego,
  2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
  3. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
  4. wykształcenie średnie lub wyższe,
  5. doświadczenie zawodowe minimum 3 lata,
  6. znajomość ustaw: Kodeks Pracy, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o pomocy społecznej,
  7. biegła znajomość obsługi programu Płatnik  oraz znajomość programu BIOSYS –rejestracja czasu pracy, umiejętność obsługi urządzeń biurowych, umiejętność redagowania pism urzędowych,
  8. umiejętność stosowania przepisów prawa,
  9. stosowanie instrukcji kancelaryjnej i jednolitego wykazu akt rzeczowych,
Czytaj więcej o: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Myślenicach Ogłasza nabór na stanowisko pracy: Inspektor ds. Kadr – 1 etat

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie aktywizacji społecznej dla uczestników projektu realizowanego przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Myślenicach pod nazwą "Aktywne Myślenice"

26 sierpnia 2020

Projekt „Aktywne Myślenice” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu RPMP.09.01.01-12-0048/18

  

P.O. DYREKTORA MIEJSKO GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MYŚLENICACH

ul. Słowackiego 82, 32-400 Myślenice

 

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie aktywizacji społecznej dla uczestników projektu realizowanego przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Myślenicach pod nazwą "Aktywne Myślenice" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX. Działanie: 9.1, Poddziałanie 9.1.1.

 

1. Rodzaj zadania

Celem konkursu jest wyłonienie podmiotu, który zrealizuje aktywizację społeczną dla uczestników projektu realizowanego przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Myślenicach pod nazwą "Aktywne Myślenice" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX. Działanie: 9.1, Poddziałanie 9.1.1. z zakresu następujących zadań publicznych:

Czytaj więcej o: Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie aktywizacji społecznej dla uczestników projektu realizowanego przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Myślenicach pod nazwą "Aktywne Myślenice"
Powiększ zdjęcie

Muzyka porusza serca i raduje ciało.

14 sierpnia 2020

Nasi Seniorzy śpiewali dzisiaj z wielki zaangażowaniem a każdy senior piękniejszy z dnia na dzień.

Czytaj więcej o: Muzyka porusza serca i raduje ciało.