Zapytanie ofertowe

31 marca 2021

FKA-271-3/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Myślenice, dnia 31.03.2021r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zamawiający – Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Myślenicach zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 130 000 złotych dla zadania:

„Malowanie ścian, demontaż i montaż paneli podłogowych oraz wykonanie ścianki w systemie suchej zabudowy w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Myślenicach, ul. Słowackiego 82, 32-400 Myślenice”

 

 

 

  1. Przedmiotem zamówienia jest dwukrotne malowanie pięciu pokoi wraz z korytarzem znajdujących się na 2 piętrze w budynku Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Myślenicach (ok. 400m2 ), wraz z zabezpieczeniem powierzchni przed uszkodzeniami, naprawą pęknięć i miejscowym szpachlowaniem.
  2. Demontaż starych paneli i wykładzin i montaż nowych paneli podłogowych wraz z listwami przypodłogowymi (ok. 90m2 )
  3. Wykonanie ścianki w systemie suchej zabudowy z podwójnej płyty wypełnionej wełną mineralną wraz z wykończeniem i montażem drzwi (szpachlowaniem, gruntowaniem, dwukrotnym malowaniem) w pokoju nr. 14 (ok. 10m2)
  4. Oferta powinna zawierać cenę brutto za: zabezpieczenie, przygotowanie i naprawę ścian do malowania, 1m2 dwukrotnego malowania, 1m2 demontażu i montażu paneli podłogowych i listew przypodłogowych oraz budowę ścianki z wykończeniem i montażem drzwi.        
  1. Zamawiający udostępni Wykonawcy budynek i pomieszczenia niezbędne do przeprowadzenia remontu wg wcześniej uzgodnionego terminu.
  2. Termin realizacji zamówienia: do 10.05.2021r.  
  3. Termin i miejsce złożenia oferty: Ofertę należy złożyć w terminie do 07.04.2021r.  do godz. 11.00 w MGOPS Myślenice, ul. Słowackiego 82, 32-400 Myślenice, pokój nr. 1 (Dziennik Podawczy)
  4. Termin i miejsce otwarcia ofert. Oferty zostaną otwarte w dniu 07.04.2021r. o godzinie 12.00 w MGOPS Myślenice, ul. Słowackiego 82, 32-400 Myślenice, pokój nr 16.
  5. Sposób przygotowania oferty: zaleca się złożyć ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem – zapytanie ofertowe na zadanie pn. „Malowanie ścian, demontaż i montaż paneli podłogowych oraz wykonanie ścianki w systemie suchej zabudowy w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Myślenicach, ul. Słowackiego 82, 32-400 Myślenice”

 

 

 

 

 

Z up. Burmistrza

p.o. Dyrektora

Miejsko-Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Myślenicach

Małgorzata Aleksandrowicz