Jesteś tutaj: Start / Aktualności

Aktualności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Myślenicach Ogłasza nabór na stanowisko pracy: Inspektor ds. Kadr – 1 etat

14 września 2020

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Myślenicach

Ogłasza nabór na stanowisko pracy:  Inspektor ds. Kadr  – 1 etat

 

I. Wymagania niezbędne:

 1. posiadanie obywatelstwa polskiego,
 2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 3. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
 4. wykształcenie średnie lub wyższe,
 5. doświadczenie zawodowe minimum 3 lata,
 6. znajomość ustaw: Kodeks Pracy, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o pomocy społecznej,
 7. biegła znajomość obsługi programu Płatnik  oraz znajomość programu BIOSYS –rejestracja czasu pracy, umiejętność obsługi urządzeń biurowych, umiejętność redagowania pism urzędowych,
 8. umiejętność stosowania przepisów prawa,
 9. stosowanie instrukcji kancelaryjnej i jednolitego wykazu akt rzeczowych,
Czytaj więcej o: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Myślenicach Ogłasza nabór na stanowisko pracy: Inspektor ds. Kadr – 1 etat

Stypendia szkolne i zasiłki szkolne

14 sierpnia 2020

Informujemy, iż pomoc materialna o charakterze socjalnym tj. stypendia szkolne i zasiłki szkolne od roku szkolnego 2020/2021  będą realizowane przez MGOPS Myślenice.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej  z niskich dochodów na osobę w rodzinie (kwota uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne to  528,00 zł – netto na osobę), w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, wielodzietność, bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych, alkoholizm, narkomania a także gdy rodzina jest niepełna.

Wnioski można składać na Dzienniku Podawczym w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  ul. Słowackiego 82 Myśleniceod 17 sierpnia 2020r. codziennie od 7.00 do 15.00, a w poniedziałki do 17.00.

- w przypadku uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych - do 15 września  2020r. wraz z załącznikami potwierdzającymi wysokość uzyskanych dochodów za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku czyli za sierpień 2020r

- w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych-  do 15 października 2020r., wraz z załącznikami potwierdzającymi wysokość uzyskanych dochodów za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku czyli za wrzesień 2020r

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 519 541 549.

 

 

Czytaj więcej o: Stypendia szkolne i zasiłki szkolne

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

12 sierpnia 2020

 

 

     W związku z przystąpieniem do rządowego programu „ Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2019-2020 Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Myślenicach informuje o możliwości uzyskania tego rodzaju wsparcia.

Program zakłada wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Osoby te będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy wykonywaniu codziennych czynności, załatwieniu spraw urzędowych czy podejmowaniu aktywności społecznej. Zaproponowana pomoc finansowana będzie ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Usługi asystenta wpisują się w główny cel funkcjonowania Funduszu Solidarnościowego, którego ideą jest m.in. wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych.

 

 

           

 

Czytaj więcej o: ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

WAŻNA INFORMACJA

31 lipca 2020

WAŻNA INFORMACJA

 

W budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Myślenicach od 3.08.2020r. będzie można składać wnioski na nowy okres świadczeniowy 2020/2021.

Bezpośrednia obsługa klienta będzie możliwa wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu pod nr telefonu: 570 556 433

 

Zachęcamy do wysyłania wniosków drogą elektroniczną poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Empatia lub portal PUE ZUS.

WAŻNA IFNORMACJA DOTYCZĄCA ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH TZW. 500+ ORAZ POZOSTAŁYCH ŚWIADCZEŃ

19 czerwca 2020

WNIOSKI O KONTYNUACJE ŚWIADCZENIA 500+ SKŁADAMY DOPIERO W 2021 ROKU

Szanowni Państwo,

w związku ze zbliżającym się nowym okresem ustalania uprawnień do świadczeń uprzejmie informujemy, iż nie ma konieczności składania nowych wniosków o świadczenie wychowawcze 500+. Świadczenie to zostało przyznane do 31 maja 2021r. i dopiero w 2021r. będą przyjmowane wnioski o kontynuacje tego świadczenia. Obecnie wnioski o świadczenie 500 + powinny składać tylko osoby którym urodziło się dziecko lub uzyskały prawo do pobierania świadczenia.

Ponadto informujemy, że do Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Słowackiego 82 w Myślenicach będzie można składać wnioski o ustalenie prawa do świadczenia: Dobry Start oraz świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2020/2021.

Od 1 lipca 2020r. przedmiotowe wnioski składać można drogą elektroniczną, natomiast od 1 sierpnia 2020r. w formie papierowej.

Druki wniosków będą dostępne w Ośrodku.

Zachęcamy do wysyłania wniosków drogą elektroniczną poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Empatia lub portal PUE ZUS.