Jesteś tutaj: Start / Aktualności

Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Przejdź do - Mieszkańcy Miasta i Gminy Myślenice

Mieszkańcy Miasta i Gminy Myślenice

1 marca 2021

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do wypełnienia ankiety, która jest ważną częścią badania dotyczącego usług społecznych realizowanych w Myślenicach. Badanie ma na celu wskazanie dostępności poszczególnych typów usług, których obecnie brakuje. Ankieta jest całkowicie anonimowa, a podane informacje wykorzystane zostaną wyłącznie w celu opracowania zbiorczego raportu.

Link do ankiety dla dorosłych mieszkańców: https://ankieta.deltapartner.org.pl/myslenice_cus

Link: ankieta dla młodzieży https://ankieta.deltapartner.org.pl/myslenice_cus_mlodziez

 

Centrum Usług Społecznych w Gminie Myślenice

1 marca 2021

Centrum Usług Społecznych w Myślenicach to nowe miejsce, dedykowane wszystkim mieszkańcom Miasta i Gminy Myślenice.

Rada Miejska w Myślenicach w dniu 25 lutego 2021r.  przyjęła uchwałę o utworzeniu oraz nadaniu Statutu Centrum Usług Społecznych w Myślenicach poprzez przekształcenie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Myślenicach.

CUS będzie miało za zadanie koordynowanie lokalnym systemem usług społecznych użyteczności publicznej, a więc usług dostępnych dla wszystkich mieszkańców gminy. Centrum ma także upowszechniać społeczne formy wsparcia usługowego realizowane na zasadzie wolontariatu, samopomocy czy pomocy sąsiedzkiej. Dzięki powstaniu Centrum, usługi społeczne staną się nie tylko szerzej dostępne, lecz także bardziej spersonalizowane.

Obecnie w ramach realizacji projektu pn. „Centrum Usług Społecznych w Gminie Myślenice” odbywają się spotkania Zespołu do spraw modelu CUS, który opracowuje diagnozę potrzeb i potencjału społeczności lokalnej. W realizację tych działań zostali powołani przedstawiciele instytucji oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych i społeczności lokalnej, którym bardzo dziękujemy za zaangażowanie w pracach nad powstaniem CUS.

 

Informacja wyboru - konsultacje specjalistyczne

2 lutego 2021

Przedmiot zamówienia: Konsultacje specjalistyczne – poradnictwo prawne w tym indywidualne.

Wskazanie wybranej oferty:

Kancelaria Radców Prawnych In Extenso Stalmach, Skóra, Przewoźniak Spółka Cywilna Paweł Skóra, Tomasz Przewoźniak,

ul. Grzegórzecka 69/111, 31-559 Kraków

Uzasadnienie:

Wybrana oferta, spełniła wymagania formalne, wykonawca spełnił warunek doświadczenia oraz uzyskał największą ilość punktów w kryteriach oceny tj. cena oraz doświadczenie.

 Szczegółowe informacje w załączonym dokumencie.

 

Dodatek mieszkaniowy powiększony o tzw. „dopłatę do czynszu”

26 stycznia 2021

Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa wprowadza nowy instrument wsparcia najemców lokali mieszkalnych dotkniętych ekonomicznymi skutkami epidemii COVID-19, polegający na możliwości przyznawania takim najemcom dodatków mieszkaniowych powiększonych o tzw. „dopłatę do czynszu”.

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu stanowi 75% miesięcznego czynszu opłacanego przez najemcę, jednak nie więcej niż 1500 zł.

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przysługuje wyłącznie najemcy lub podnajemcy lokalu mieszkalnego (nie jest przyznawany osobom zamieszkującym własne mieszkanie).

Wymagane jest aby:

1) średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy w okresie
3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku był co najmniej o 25% niższy niż średni miesięczny dochód na jednego członka tego gospodarstwa domowego osiągnięty w 2019 r.,

2) wnioskodawca najmował albo podnajmował lokal mieszkalny przed dniem 14 marca 2020 r., oraz

3) wnioskodawcy nie przysługiwał wcześniej taki powiększony dodatek mieszkaniowy.

Wnioskodawca, musi także spełniać warunki przyznania „zwykłego” dodatku mieszkaniowego

Wnioski o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu należy składać  
w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Myślenicach, w nieprzekraczalnym terminie do   31 marca 2021r.

Przejdź do - Świadczenie wychowawcze 500+

Świadczenie wychowawcze 500+

22 stycznia 2021

INFORMACJA DOTYCZĄCA SKŁADANIA WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE NA KOLEJNY OKRES ZASIŁKOWY

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Myślenicach informuje, że od 1 lutego 2021r. można składać wnioski o przyznanie prawa do  świadczenia wychowawczego na kolejny okres zasiłkowy 2021/2022.

Wnioski można składać elektronicznie od 1 lutego 2021r., natomiast od 1 kwietnia 2021r. w formie tradycyjnej/papierowej.

 

Czytaj więcej o: Świadczenie wychowawcze 500+