Jesteś tutaj: Start / Aktualności

Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Przejdź do - FUNDUSZ ALIMENTACYJNY - SZKOLENIE

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY - SZKOLENIE

21 listopada 2018

W dniu 05-12-2018 r. Dział Świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego MGOPS w Myślenicach będzie nieczynny z powodu szkolenia.

Spotkanie Grupy Wsparcia dla Rodziców

19 listopada 2018

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Myślenicach organizuje dnia 29 listopada 2018r. o godz: 16:30 w budynku Sokoła Myślenice ul. Jordana 3 (wejście od strony parkingu), spotkanie grupy wsparcia dla rodziców.

Udział w grupie wsparcia polega na dzieleniu się własnymi  doświadczeniami z innymi jej członkami, słuchaniu i nawiązywaniu kontaktu, dzieleniu się użytecznymi informacjami, udzieleniu sobie wzajemnego wsparcia emocjonalnego. Aktywne uczestnictwo w grupie pomaga w pracy nad sobą, w osobistym rozwoju, a także w radzeniu sobie z codziennymi trudnościami.

W ramach grupy wsparcia uczestnicy będą mogli spotkać się ze specjalistami zajmującymi się problematyką wychowawczą, jak również z innymi, których obecność będzie wynikiem poruszanych na grupie problemów czy wynikająca z potrzeb grupy.

Serdecznie zapraszamy rodziców zainteresowanych podniesieniem swoich kompetencji w zakresie rozwijania umiejętności wychowawczych i rozwoju osobistego oraz tych, którzy zwyczajnie chcą poprawić swoje relacje z dziećmi. 

 

Zapisy oraz szczegółowe informacje u pracownika socjalnego Anety Braś pod nr tel. 574-555-377

DOBRY START - INFORMACJA

6 listopada 2018

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Myślenicach przypomina o możliwości złożenia wniosków o ustalenie prawa do świadczenia „DOBRY START”  na rok szkolny 2018/2019.

 Zgodnie  Rozporządzeniem Rady Ministrów wnioski przyjmowane będą do końca miesiąca listopad 2018r.

Wnioski złożone po upływie tego terminu pozostawione będą bez rozpatrzenia.

Świadczenie "Dobry Start" przysługuje  raz w roku na rozpoczynający się rok szkolny dla uczniów do ukończenia 20 roku życia.

Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia.

Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY - Zakończenie procedury naboru

24 października 2018

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Sylwia Klęp.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Komisja Rekrutacyjna po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej z osobą spełniającą wymagania formalne dokonała oceny kandydatki i wybory P. Sylwii Klęp.

Ww. spełniła niezbędne kryteria wymagane przy naborze. Ma wykształcenie wyższe. Wykazała się znajomością ustaw oraz obsługi komputera. Jest zorientowana w działalności Ośrodka ze względu na odbyty wcześniej staż. Ma doświadczenia w pracy administracyjno- - biurowej i w pracy z klientem.

W ocenie komisji Pani Sylwia Klęp spełnia wszelkie wymogi do pracy na  proponowanym stanowisku.

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY - Protokół oceny formalnej

23 października 2018

dot. konkursu na stanowisko pracy w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Myślenicach

Komisja w składzie Tomasz Przewoźniak –radca prawny

Małgorzata Aleksandrowicz – zastępca kierownika

Beata Piotrowska – starszy pracownik socjalny

 

Dnia 22 października 2018r. dokonała oceny formalnej złożonych dokumentów aplikacyjnych i wyłoniła stwierdza, że wszystkie wymagane dokumenty  w terminie złożyła i ma możliwość wzięcia udziału w drugim etapie pani Sylwia Klęp.

Pani Renata Skorut nie załączyła kopii świadectw pracy, pani Agnieszka Górka nie  załączyła oświadczenia o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.

 

Na tym protokół zakończono.