Jesteś tutaj: Start / CUS

CUS

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Harmonogram planowanych działań realizowanych w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych w Myślenicach”, realizowanego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Działanie

data

Powołanie Zespołu Projektowego - Zarządzenie Burmistrza

listopad – grudzień 2020 r.

 

Powołanie Zespołu ds. Modelu Centrum Usług Społecznych  – Zarządzenie Burmistrza

listopad - grudzień 2020 r.

 

Opracowywanie dokumentu Plan Wdrażania CUS - Zespół ds. Modelu CUS 

styczeń – kwiecień 2021 r.

 

Uchwała Rady Miejskiej w sprawie utworzenia oraz nadania statutu CUS

luty 2021r.

Przedstawienie dokumentu „Plan Wdrażania CUS”     do akceptacji Burmistrzowi Gminy Myślenice

czerwiec 2021

Uchwała Rady Miejskiej w Myślenicach w sprawie Programu Usług Społecznych w Gminie Myślenice

czerwiec 2021

Realizacja Planu Usług Społecznych, świadczenie usług społecznych

czerwiec 2021- październik 2023

Powołanie Zespołu ds. Monitoringu przebiegu procesu testowania - Zarządzenie Burmistrza

czerwiec 2021

Raport z Monitoringu

marzec 2022

Aktualizacja Planu Wdrażania

czerwiec 2022

Przegląd działań realizowanych w projekcie

styczeń-marzec 2023

 

p.o. Dyrektor MGOPS

Małgorzata Aleksandrowicz

Artykuły

ZAPYTANIE OFERTOWE (po zmianach) - Przeprowadzenie i sporządzenie diagnozy potrzeb i potencjału społeczności lokalnej Gminy Myślenice w zakresie usług społecznych

11 grudnia 2020

PS-4221-2/20

ZAPYTANIE OFERTOWE  (po zmianach)

 

Nazwa projektu: „Przeprowadzenie i sporządzenie diagnozy potrzeb i potencjału społeczności lokalnej Gminy Myślenice w zakresie usług społecznych

 

Finansowanie: Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu nr. POWR.02.08.00-00-0057/20  pt. „Centrum Usług Społecznych w Gminie Myślenice”

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Myślenice

Postępowanie prowadzi Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Myślenicach

 adres 32 - 400 Myślenice, ul. Słowackiego 82

strona internetowa postępowania:

https://bip.malopolska.pl/mopswmyslenicach,m,81509,zamowienia-publiczne.html

Ogłoszenie zamieszczono też  na stronie internetowej MGOPS Myślenice https://opsmyslenice.pl/ oraz stronie Gminy Myślenice https://www.myslenice.pl/samorzad/urzad/zamowienia-publiczne

Czytaj więcej o: ZAPYTANIE OFERTOWE (po zmianach) - Przeprowadzenie i sporządzenie diagnozy potrzeb i potencjału społeczności lokalnej Gminy Myślenice w zakresie usług społecznych

Zapytanie ofertowe - Przeprowadzenie i sporządzenie diagnozy potrzeb i potencjału społeczności lokalnej Gminy Myślenice w zakresie usług społecznych

9 grudnia 2020

PS-4221-2/20

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Nazwa projektu: „Przeprowadzenie i sporządzenie diagnozy potrzeb i potencjału społeczności lokalnej Gminy Myślenice w zakresie usług społecznych

 

Finansowanie: Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu nr. POWR.02.08.00-00-0057/20  pt. „Centrum Usług Społecznych w Gminie Myślenice”

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Myślenice

Postępowanie prowadzi Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Myślenicach

 adres 32 - 400 Myślenice, ul. Słowackiego 82

strona internetowa postępowania:

https://bip.malopolska.pl/mopswmyslenicach,m,81509,zamowienia-publiczne.html

Ogłoszenie zamieszczono też  na stronie internetowej MGOPS Myślenice https://opsmyslenice.pl/ oraz stronie Gminy Myślenice https://www.myslenice.pl/samorzad/urzad/zamowienia-publiczne

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe - Przeprowadzenie i sporządzenie diagnozy potrzeb i potencjału społeczności lokalnej Gminy Myślenice w zakresie usług społecznych

Zapytanie ofertowe - Usługa eksperta zewnętrznego z doświadczeniem w realizacji projektów nakierowanych na wdrażanie zmian organizacyjnych w obszarze usług społecznych

3 grudnia 2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nazwa projektu: „Usługa eksperta zewnętrznego z doświadczeniem w realizacji projektów nakierowanych na wdrażanie zmian organizacyjnych w obszarze usług społecznych

 

Finansowanie: Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu nr. POWR.02.08.00-00-0057/20 pt. „Centrum Usług Społecznych w Gminie Myślenice”

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe - Usługa eksperta zewnętrznego z doświadczeniem w realizacji projektów nakierowanych na wdrażanie zmian organizacyjnych w obszarze usług społecznych

Centrum Usług Społecznych

3 grudnia 2020

Gmina Myślenice przystępuje do realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym pt. „Centrum Usług Społecznych w Gminie Myślenice” nr POWR.02.08.00-00-0057/20.

Realizatorem projektu jest Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Myślenicach.

Celem projektu jest powstanie jednostki organizacyjnej gminy - Centrum Usług Społecznych w skrócie CUS. Wybranym modelem powstania CUS jest przekształcenie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Termin realizacji projektu zaplanowano na lata 2020-2023.

Łączna wysokość pozyskanych środków wynosi 3 124 766,20 zł.

Pliki do pobrania