Wymagane dokumenty - dodatek mieszkaniowy

  1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia (Rozporządzenie Rady Ministrów  z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie dodatków mieszkaniowych). Wniosek można odebrać w tutejszym Ośrodku, lub wydrukować ze strony internetowej – musi być potwierdzony przez zarządcę  budynku.
  2.  Deklaracje o wysokości dochodów gospodarstwa domowego, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2  do powyższego rozporządzenia. Deklarację można odebrać w tutejszym Ośrodku, lub wydrukować ze strony internetowej.

 

Do wniosku należy załączyć:

 

Do deklaracji należy załączyć:

 

Zaświadczenie o uzyskiwanych dochodach muszą udokumentować wszystkie osoby wchodzące w skład gospodarstwa domowego.