Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Myślenicach

Strona główna

Centrum Usług Społecznych

Gmina Myślenice przystępuje do realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym pt. „Centrum Usług Społecznych w Gminie Myślenice” nr POWR.02.08.00-00-0057/20.

Realizatorem projektu jest Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Myślenicach.

Celem projektu jest powstanie jednostki organizacyjnej gminy - Centrum Usług Społecznych w skrócie CUS. Wybranym modelem powstania CUS jest przekształcenie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Termin realizacji projektu zaplanowano na lata 2020-2023.

Łączna wysokość pozyskanych środków wynosi 3 124 766,20 zł.

 


 

Artykuły

PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY

5 marca 2021

Projekt „Aktywne Myślenice” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu RPMP.09.01.01-12-0048/18

 

 

PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY

 

Przedmiot zamówienia: realizator całości zadania publicznego w zakresie aktywizacji społecznej dla uczestników projektu realizowanego przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Myślenicach pod nazwą "Aktywne Myślenice"

 

Wybrana została oferta Spółdzielnia socjalna ESSOR, ul. Siewierska 15, 41-260 Sławków.. Oferta uzyskała największą ilość punktów.

Czytaj więcej o: PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY

PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY

5 marca 2021

Projekt „Aktywne Myślenice” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu RPMP.09.01.01-12-0048/18

 

 

 

PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY

 

Przedmiot zamówienia: Rehabilitacja indywidualna uczestników projektu.

 

Wybrana została oferta NEUROKINESIS REHABILITACJA MICHAŁ JANIA. Oferta uzyskała największą ilość punktów.

 

Czytaj więcej o: PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY
Powiększ zdjęcie Mieszkańcy%20Miasta%20i%20Gminy%20Myślenice

Mieszkańcy Miasta i Gminy Myślenice

1 marca 2021

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do wypełnienia ankiety, która jest ważną częścią badania dotyczącego usług społecznych realizowanych w Myślenicach. Badanie ma na celu wskazanie dostępności poszczególnych typów usług, których obecnie brakuje. Ankieta jest całkowicie anonimowa, a podane informacje wykorzystane zostaną wyłącznie w celu opracowania zbiorczego raportu.

Link do ankiety dla dorosłych mieszkańców: https://ankieta.deltapartner.org.pl/myslenice_cus

Link: ankieta dla młodzieży https://ankieta.deltapartner.org.pl/myslenice_cus_mlodziez

 

Czytaj więcej o: Mieszkańcy Miasta i Gminy Myślenice

Centrum Usług Społecznych w Gminie Myślenice

1 marca 2021

Centrum Usług Społecznych w Myślenicach to nowe miejsce, dedykowane wszystkim mieszkańcom Miasta i Gminy Myślenice.

Rada Miejska w Myślenicach w dniu 25 lutego 2021r.  przyjęła uchwałę o utworzeniu oraz nadaniu Statutu Centrum Usług Społecznych w Myślenicach poprzez przekształcenie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Myślenicach.

CUS będzie miało za zadanie koordynowanie lokalnym systemem usług społecznych użyteczności publicznej, a więc usług dostępnych dla wszystkich mieszkańców gminy. Centrum ma także upowszechniać społeczne formy wsparcia usługowego realizowane na zasadzie wolontariatu, samopomocy czy pomocy sąsiedzkiej. Dzięki powstaniu Centrum, usługi społeczne staną się nie tylko szerzej dostępne, lecz także bardziej spersonalizowane.

Obecnie w ramach realizacji projektu pn. „Centrum Usług Społecznych w Gminie Myślenice” odbywają się spotkania Zespołu do spraw modelu CUS, który opracowuje diagnozę potrzeb i potencjału społeczności lokalnej. W realizację tych działań zostali powołani przedstawiciele instytucji oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych i społeczności lokalnej, którym bardzo dziękujemy za zaangażowanie w pracach nad powstaniem CUS.

 

Czytaj więcej o: Centrum Usług Społecznych w Gminie Myślenice

PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY

26 lutego 2021

Projekt „Aktywne Myślenice” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu RPMP.09.01.01-12-0048/18

 

PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY

 

Przedmiot zamówienia: Indywidualne poradnictwo psychologiczne dla - klientów MGOPS

 

W związku z rezygnacją z realizacji usługi indywidualnego poradnictwa psychologicznego przez  Grupa CSW DELTA Sp. z o.o. przesłaną w dniu 24.02.2021 wybrana do realizacji zostaje oferta kolejna, która uzyskała największą ilość punktów czyli Szkolenia i doradztwo Marek Troc.

Czytaj więcej o: PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY