Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Myślenicach

Strona główna

Artykuły

PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY - Realizacja Szkolenia

18 stycznia 2019

Projekt „Aktywne Myślenice” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu RPMP.09.01.01-12-0048/18

 

Myślenice 18.01.2019

 

PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY

 

 1. Przedmiot zamówienia:

Realizacja szkolenia w ramach projektu, z zakresu:

 

Warsztat: Radzenie sobie ze stresem i emocjami – 8 godzin

Zakres wsparcia: sposoby reagowania na stres w obszarze środowiska (otoczenie, ludzie, styl życia), w obszarze fizjologicznym (napięcie mięśni, poziom hormonu stresu, relaksacja) i w obszarze psychologicznym (przekonania, nawyki, nastawienie do życia); przyjmowanie pochwał i krytyk; umiejętność swobodnego wyrażania swoich odczuć i ocen; rozpoznanie własnych emocji w relacjach międzyludzkich; metody budowania wewnętrznej siły i odporności psychicznej.

Liczba osób - 6 osób, liczba godzin 8, termin realizacji 25.01.2019.

 

Warsztat: Skuteczna komunikacja interpersonalna.

Zakres wsparcia: umiejętności nawiązywania kontaktów, prowadzenia rozmowy, słuchania, werbalizowania swoich myśli, uczuć i spostrzeżeń, udzielania informacji zwrotnej; porozumiewanie się w relacjach społecznych; werbalne i niewerbalne aspekty komunikacji; komunikowanie w pierwszej osobie; kontakt wzrokowy; mówienie o potrzebach i oczekiwaniach; usuwanie barier komunikacyjnych.

Liczba osób - 6 osób, liczba godzin 8, termin realizacji 26.01.2019.

 

Warsztat: Zajęcia psychomotoryczne – 16 godzin - Metoda zabawowa. (dzieci, młodzież – równolegle z warsztatami dla dorosłych)

Zakres wsparcia: usprawnianie funkcji psychomotorycznych (wrażliwości na bodźce, zdolności do wyobrażeń, spostrzegania, kojarzenia, motywacji); aktywizowanie całego organizmu dziecka poprzez angażowanie poszczególnych analizatorów (ruchowego, słuchowego, wzrokowego, dotykowego) oraz uspołecznianie dzieci.

Dzieci: 13, liczba godzin 16. Termin 25 i 26.01.2019 r. Warsztat prowadzony przez 1 trenera.

Czytaj więcej o: PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY - Realizacja Szkolenia

PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY - Usługa transportowa

18 stycznia 2019

Projekt „Aktywne Myślenice” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu RPMP.09.01.01-12-0048/18

 

Myślenice 18.01.2018

PROTOKÓŁ

 

Opis przedmiotu usługi

Realizacja usługi transportowej w ramach projektu.

 

Szczegółowy zakres usługi:

Przejazd na trasie tam do 150 kilometrów w dniu 25.01.2019 dla maksymalnie 26 osób.

Przejazd na trasie powrót do 150 kilometrów w dniu 26.01.2019 dla maksymalnie 26 osób.

Zamawiający nie finansuje kosztów noclegu dla kierowcy.

Zamawiający płaci za faktywnie zrealizowaną ilość kilometrów

Czytaj więcej o: PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY - Usługa transportowa

PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY - Usługa Noclegowo gastronomiczna

18 stycznia 2019

Projekt „Aktywne Myślenice” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu RPMP.09.01.01-12-0048/18

 

Myślenice 18.01.2019

 

PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY

 

 1. Przedmiot zamówienia:

Usługa noclegowo gastronomiczna na potrzeby realizacji szkolenia dla maksymalnie 26 osób w terminie 25-26.01.2019 w tym 13 osób dorosłych i 13 dzieci.

Czytaj więcej o: PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY - Usługa Noclegowo gastronomiczna

Oferta na usługę – sprawienie pogrzebu.

9 stycznia 2019

Znak sprawy: FKA-271-1/19

 

Ogłoszenie

 

Oferta na usługę – sprawienie pogrzebu.

 

Zakres usług pogrzebowych obejmuje czynności:

 1. Przygotowanie zwłok do pochówku.
 2. Pokrycie kosztów chłodni oraz prosektorium.
 3. Zakup niezbędnego ubrania.
 4. Zakup trumny wraz z wyposażeniem.
 5. Przewóz zwłok karawanem (do ilu  kilometrów, ewentualnie kwota za kilometr).
 6. Zakup krzyża, tabliczki, wieńca.
 7. Usługa pogrzebowa żałobników (wykopanie, zakopanie, uformowanie i oznaczenie grobu tabliczką).
 8. Posługę religijną zgodnie z wyznaniem zmarłego.
 9. Inne niezbędne czynności wynikające z okoliczności, zgodnie z wyznaniem zmarłego, prawem i miejscowymi zwyczajami.

 

Warunki współpracy: Ośrodek dokonuje zapłaty kosztów pogrzebu na podstawie faktury na wskazane konto zakładu pogrzebowego.

Wymagania: oferta obejmuje rok 2019.

Wymagania dodatkowe: usługa wykonana sprawnie, rzetelnie

Inne:  ----

Sposób i termin składania ofert:

- forma papierowa – w sekretariacie Ośrodka przy ul. Słowackiego 82 pok. Nr. 17

- forma e-mail - na adres zamowieniapubliczne@opsmyslenice.pl 

- termin składania ofert do 16.01.2019r.
Sporządziła: S. Klęp

Czytaj więcej o: Oferta na usługę – sprawienie pogrzebu.

ROZEZNANIE DOSTĘPNEJ OFERTY RYNKOWEJ - Realizacja szkolenia

8 stycznia 2019

Projekt „Aktywne Myślenice” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu RPMP.09.01.01-12-0048/18

 

ROZEZNANIE DOSTĘPNEJ OFERTY RYNKOWEJ

 

Opis przedmiotu usługi

Realizacja szkolenia.

Szczegóły w załączniku.

Czytaj więcej o: ROZEZNANIE DOSTĘPNEJ OFERTY RYNKOWEJ - Realizacja szkolenia