Jesteś tutaj: Start / Ogłoszenia

Ogłoszenia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Informacja o wyborze kandydata na stanowisko pracy - Referent

22 lutego 2021

Niniejszym informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko – Referent, została wybrana

 Pani Barbara Pulchny

Złożona oferta spełniała wszystkie oczekiwania stawiane na tym stanowisku.

 

 

                                                                                      p.o. Dyrektora   MGOPS w Myślenicach

                                                                                                    Małgorzata Aleksandrowicz

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Myślenicach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze- Referent

3 lutego 2021

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Myślenicach

   ul. Słowackiego 82, 32-400  Myślenice

 

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Myślenicach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze- Referent

 

 Wymagania niezbędne:
1. Wymogi określone w art. 6 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1282)
a. obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem, o którym mowa w art. 11 ust. 2 i 3 ww. ustawy o pracownikach samorządowych,
b. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c. osoba nie skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwa skarbowe,
d. nieposzlakowana opinia,
2. Wykształcenie wyższe II stopnia  ekonomiczne w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce.
3. Co najmniej 5-letni staż pracy.

4. Znajomość przepisów związanych z wykonywanymi zadaniami, zwłaszcza w zakresie: ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r,  ustawy o  finansach publicznych z dnia 12 marca 2004r. ustawy o pomocy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej

Czytaj więcej o: Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Myślenicach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze- Referent

ZAPYTANIE OFERTOWE

2 grudnia 2020

Przedmiot zamówienia: wybór instytucji finansowej zarządzającej Pracowniczymi Planami Kapitałowymi.

 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Myślenicach zaprasza instytucje finansowe do składania ofert na zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi (PPK) zgodnie z ustawą z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1342).

Czytaj więcej o: ZAPYTANIE OFERTOWE