Projekt Aktywne Myślenice

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY - Realizacja Szkolenia

18 stycznia 2019

Projekt „Aktywne Myślenice” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu RPMP.09.01.01-12-0048/18

 

Myślenice 18.01.2019

 

PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY

 

  1. Przedmiot zamówienia:

Realizacja szkolenia w ramach projektu, z zakresu:

 

Warsztat: Radzenie sobie ze stresem i emocjami – 8 godzin

Zakres wsparcia: sposoby reagowania na stres w obszarze środowiska (otoczenie, ludzie, styl życia), w obszarze fizjologicznym (napięcie mięśni, poziom hormonu stresu, relaksacja) i w obszarze psychologicznym (przekonania, nawyki, nastawienie do życia); przyjmowanie pochwał i krytyk; umiejętność swobodnego wyrażania swoich odczuć i ocen; rozpoznanie własnych emocji w relacjach międzyludzkich; metody budowania wewnętrznej siły i odporności psychicznej.

Liczba osób - 6 osób, liczba godzin 8, termin realizacji 25.01.2019.

 

Warsztat: Skuteczna komunikacja interpersonalna.

Zakres wsparcia: umiejętności nawiązywania kontaktów, prowadzenia rozmowy, słuchania, werbalizowania swoich myśli, uczuć i spostrzeżeń, udzielania informacji zwrotnej; porozumiewanie się w relacjach społecznych; werbalne i niewerbalne aspekty komunikacji; komunikowanie w pierwszej osobie; kontakt wzrokowy; mówienie o potrzebach i oczekiwaniach; usuwanie barier komunikacyjnych.

Liczba osób - 6 osób, liczba godzin 8, termin realizacji 26.01.2019.

 

Warsztat: Zajęcia psychomotoryczne – 16 godzin - Metoda zabawowa. (dzieci, młodzież – równolegle z warsztatami dla dorosłych)

Zakres wsparcia: usprawnianie funkcji psychomotorycznych (wrażliwości na bodźce, zdolności do wyobrażeń, spostrzegania, kojarzenia, motywacji); aktywizowanie całego organizmu dziecka poprzez angażowanie poszczególnych analizatorów (ruchowego, słuchowego, wzrokowego, dotykowego) oraz uspołecznianie dzieci.

Dzieci: 13, liczba godzin 16. Termin 25 i 26.01.2019 r. Warsztat prowadzony przez 1 trenera.

PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY - Usługa transportowa

18 stycznia 2019

Projekt „Aktywne Myślenice” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu RPMP.09.01.01-12-0048/18

 

Myślenice 18.01.2018

PROTOKÓŁ

 

Opis przedmiotu usługi

Realizacja usługi transportowej w ramach projektu.

 

Szczegółowy zakres usługi:

Przejazd na trasie tam do 150 kilometrów w dniu 25.01.2019 dla maksymalnie 26 osób.

Przejazd na trasie powrót do 150 kilometrów w dniu 26.01.2019 dla maksymalnie 26 osób.

Zamawiający nie finansuje kosztów noclegu dla kierowcy.

Zamawiający płaci za faktywnie zrealizowaną ilość kilometrów

PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY - Usługa Noclegowo gastronomiczna

18 stycznia 2019

Projekt „Aktywne Myślenice” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu RPMP.09.01.01-12-0048/18

 

Myślenice 18.01.2019

 

PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY

 

  1. Przedmiot zamówienia:

Usługa noclegowo gastronomiczna na potrzeby realizacji szkolenia dla maksymalnie 26 osób w terminie 25-26.01.2019 w tym 13 osób dorosłych i 13 dzieci.

ROZEZNANIE DOSTĘPNEJ OFERTY RYNKOWEJ - Realizacja szkolenia

8 stycznia 2019

Projekt „Aktywne Myślenice” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu RPMP.09.01.01-12-0048/18

 

ROZEZNANIE DOSTĘPNEJ OFERTY RYNKOWEJ

 

Opis przedmiotu usługi

Realizacja szkolenia.

Szczegóły w załączniku.

ROZEZNANIE DOSTĘPNEJ OFERTY RYNKOWEJ - Realizacja usługi transportowej

8 stycznia 2019

Projekt „Aktywne Myślenice” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu RPMP.09.01.01-12-0048/18

 

ROZEZNANIE DOSTĘPNEJ OFERTY RYNKOWEJ

 

Opis przedmiotu usługi

Realizacja usługi transportowej.

 

Szczegóły w załączniku.