Projekt Aktywne Myślenice

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

OGŁOSZENIE wyniku otwartego konkursu ofert

4 lipca 2019

OGŁOSZENIE

wyniku  otwartego  konkursu  ofert

na wybór realizatora całości zadania publicznego w zakresie aktywizacji społecznej dla uczestników projektu realizowanego przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Myślenicach pod nazwą "Aktywne Myślenice" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX. Działanie: 9.1, Poddziałanie 9.1.1:

Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE wyniku otwartego konkursu ofert

Zaproszenie do udziału w komisji konkursowej

21 maja 2019

Projekt „Aktywne Myślenice” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu RPMP.09.01.01-12-0048/18 

 

Myślenice dnia 21.05..2019 r.

 

KIEROWNIK MIEJSKO GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MYŚLENICACH

ul. Słowackiego 82, 32-400 Myślenice

 

 

Zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w komisji konkursowej w związku z otwartym konkursem ofert na realizację zadania publicznego w zakresie aktywizacji społecznej dla uczestników projektu realizowanego przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Myślenicach pod nazwą "Aktywne Myślenice"  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX. Działanie: 9.1, Poddziałanie 9.1.1.

Czytaj więcej o: Zaproszenie do udziału w komisji konkursowej

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego

21 maja 2019

Projekt „Aktywne Myślenice” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu RPMP.09.01.01-12-0048/18

 

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 13/2019..

z dnia 21.05.2019 r.

 

KIEROWNIK MIEJSKO GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MYŚLENICACH

ul. Słowackiego 82, 32-400 Myślenice

 

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie aktywizacji społecznej dla uczestników projektu realizowanego przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Myślenicach pod nazwą "Aktywne Myślenice" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX. Działanie: 9.1, Poddziałanie 9.1.1.

Czytaj więcej o: Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego

PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY - Realizacja Szkolenia

18 stycznia 2019

Projekt „Aktywne Myślenice” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu RPMP.09.01.01-12-0048/18

 

Myślenice 18.01.2019

 

PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY

 

  1. Przedmiot zamówienia:

Realizacja szkolenia w ramach projektu, z zakresu:

 

Warsztat: Radzenie sobie ze stresem i emocjami – 8 godzin

Zakres wsparcia: sposoby reagowania na stres w obszarze środowiska (otoczenie, ludzie, styl życia), w obszarze fizjologicznym (napięcie mięśni, poziom hormonu stresu, relaksacja) i w obszarze psychologicznym (przekonania, nawyki, nastawienie do życia); przyjmowanie pochwał i krytyk; umiejętność swobodnego wyrażania swoich odczuć i ocen; rozpoznanie własnych emocji w relacjach międzyludzkich; metody budowania wewnętrznej siły i odporności psychicznej.

Liczba osób - 6 osób, liczba godzin 8, termin realizacji 25.01.2019.

 

Warsztat: Skuteczna komunikacja interpersonalna.

Zakres wsparcia: umiejętności nawiązywania kontaktów, prowadzenia rozmowy, słuchania, werbalizowania swoich myśli, uczuć i spostrzeżeń, udzielania informacji zwrotnej; porozumiewanie się w relacjach społecznych; werbalne i niewerbalne aspekty komunikacji; komunikowanie w pierwszej osobie; kontakt wzrokowy; mówienie o potrzebach i oczekiwaniach; usuwanie barier komunikacyjnych.

Liczba osób - 6 osób, liczba godzin 8, termin realizacji 26.01.2019.

 

Warsztat: Zajęcia psychomotoryczne – 16 godzin - Metoda zabawowa. (dzieci, młodzież – równolegle z warsztatami dla dorosłych)

Zakres wsparcia: usprawnianie funkcji psychomotorycznych (wrażliwości na bodźce, zdolności do wyobrażeń, spostrzegania, kojarzenia, motywacji); aktywizowanie całego organizmu dziecka poprzez angażowanie poszczególnych analizatorów (ruchowego, słuchowego, wzrokowego, dotykowego) oraz uspołecznianie dzieci.

Dzieci: 13, liczba godzin 16. Termin 25 i 26.01.2019 r. Warsztat prowadzony przez 1 trenera.

PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY - Usługa transportowa

18 stycznia 2019

Projekt „Aktywne Myślenice” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu RPMP.09.01.01-12-0048/18

 

Myślenice 18.01.2018

PROTOKÓŁ

 

Opis przedmiotu usługi

Realizacja usługi transportowej w ramach projektu.

 

Szczegółowy zakres usługi:

Przejazd na trasie tam do 150 kilometrów w dniu 25.01.2019 dla maksymalnie 26 osób.

Przejazd na trasie powrót do 150 kilometrów w dniu 26.01.2019 dla maksymalnie 26 osób.

Zamawiający nie finansuje kosztów noclegu dla kierowcy.

Zamawiający płaci za faktywnie zrealizowaną ilość kilometrów