Projekt Aktywne Myślenice

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

ROZEZNANIE DOSTĘPNEJ OFERTY RYNKOWEJ - Realizacja szkolenia

8 stycznia 2019

Projekt „Aktywne Myślenice” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu RPMP.09.01.01-12-0048/18

 

ROZEZNANIE DOSTĘPNEJ OFERTY RYNKOWEJ

 

Opis przedmiotu usługi

Realizacja szkolenia.

Szczegóły w załączniku.

ROZEZNANIE DOSTĘPNEJ OFERTY RYNKOWEJ - Realizacja usługi transportowej

8 stycznia 2019

Projekt „Aktywne Myślenice” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu RPMP.09.01.01-12-0048/18

 

ROZEZNANIE DOSTĘPNEJ OFERTY RYNKOWEJ

 

Opis przedmiotu usługi

Realizacja usługi transportowej.

 

Szczegóły w załączniku.

ROZEZNANIE DOSTĘPNEJ OFERTY RYNKOWEJ - Usługa noclegowo gastronomiczna

8 stycznia 2019

Projekt „Aktywne Myślenice” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu RPMP.09.01.01-12-0048/18

 

ROZEZNANIE DOSTĘPNEJ OFERTY RYNKOWEJ

 

Usługa noclegowo gastronomiczna na potrzeby realizacji szkolenia dla maksymalnie 26 osób w terminie 25-26.01.2019 w tym 13 osób dorosłych i 13 dzieci.

 

Szczegóły w załącznikach

ROZEZNANIE DOSTĘPNEJ OFERTY RYNKOWEJ - Realizacja szkolenia

4 grudnia 2018

Projekt „Aktywne Myślenice” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu RPMP.09.01.01-12-0048/18

 

ROZEZNANIE DOSTĘPNEJ OFERTY RYNKOWEJ

Opis przedmiotu usługi

Realizacja szkolenia.

Szczegóły w załączniku.

Rozeznanie trener

ROZEZNANIE DOSTĘPNEJ OFERTY RYNKOWEJ - Realizacja usługi transportowej

4 grudnia 2018

Projekt „Aktywne Myślenice” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu RPMP.09.01.01-12-0048/18

 

ROZEZNANIE DOSTĘPNEJ OFERTY RYNKOWEJ

Opis przedmiotu usługi

Realizacja usługi transportowej.

 

Szczegóły w załączniku.

Rozeznanie transport