RPO Aktywne Myślenice

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

OGŁOSZENIE Wyniku otwartego konkursu ofert

1 października 2020

Na wybór realizatora całości zadania publicznego w zakresie aktywizacji społecznej dla uczestników projektu realizowanego przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Myślenicach pod nazwą „Aktywne Myślenice” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX. Działanie:9.1, Poddziałanie 9.1.1:

Na wybór realizatora całości zadania publicznego w zakresie aktywizacji społecznej dla uczestników projektu realizowanego przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Myślenicach pod nazwą „Aktywne Myślenice” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX. Działanie:9.1, Poddziałanie 9.1.1:

Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE Wyniku otwartego konkursu ofert

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie aktywizacji społecznej dla uczestników projektu realizowanego przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Myślenicach pod nazwą "Aktywne Myślenice"

26 sierpnia 2020

Projekt „Aktywne Myślenice” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu RPMP.09.01.01-12-0048/18

  

P.O. DYREKTORA MIEJSKO GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MYŚLENICACH

ul. Słowackiego 82, 32-400 Myślenice

 

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie aktywizacji społecznej dla uczestników projektu realizowanego przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Myślenicach pod nazwą "Aktywne Myślenice" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX. Działanie: 9.1, Poddziałanie 9.1.1.

 

1. Rodzaj zadania

Celem konkursu jest wyłonienie podmiotu, który zrealizuje aktywizację społeczną dla uczestników projektu realizowanego przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Myślenicach pod nazwą "Aktywne Myślenice" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX. Działanie: 9.1, Poddziałanie 9.1.1. z zakresu następujących zadań publicznych:

Czytaj więcej o: Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie aktywizacji społecznej dla uczestników projektu realizowanego przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Myślenicach pod nazwą "Aktywne Myślenice"

PROTOKOŁY Z WYBORU WYKONAWCÓW

7 maja 2020

Projekt „Aktywne Myślenice” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu RPMP.09.01.01-12-0048/18

 

Zamieszczamy do pobrania protokoły z wyboru wykonawców 

Indywidualne poradnictwo logopedyczne dla - klientów MGOPS – dzieci

Indywidualne poradnictwo psychologiczne dla - klientów MGOPS 

Indywidualna rehabilitacja wodna dla – 1 dziecka

Indywidualna terapia sensoryczna SI - klientów MGOPS – dzieci

Rehabilitacja indywidualna uczestników projektu 

ROZEZNANIE DOSTĘNEJ OFERTY RYNKOWEJ - Rehabilitacja indywidualna uczestników projektu.

6 marca 2020

Projekt „Aktywne Myślenice” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu RPMP.09.01.01-12-0048/18

 

ROZEZNANIE DOSTĘNEJ OFERTY RYNKOWEJ

  1. Opis przedmiotu zamówienia

Rehabilitacja indywidualna uczestników projektu.

Czytaj więcej o: ROZEZNANIE DOSTĘNEJ OFERTY RYNKOWEJ - Rehabilitacja indywidualna uczestników projektu.

ROZEZNANIE DOSTĘPNEJ OFERTY RYNKOWEJ - Indywidualna terapia sensoryczna SI

2 marca 2020

Projekt „Aktywne Myślenice” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu RPMP.09.01.01-12-0048/18

 

ROZEZNANIE DOSTĘPNEJ OFERTY RYNKOWEJ

 

Opis przedmiotu usługi

Indywidualna terapia sensoryczna SI - klientów MGOPS – dzieci, w wymiarze maksymalnie 240 godziny. Usługa obejmuje przygotowanie opinii w oparciu o opracowane przez Zleceniobiorcę narzędzia diagnostyczne - dotyczącej Uczestników projektu korzystających ze wsparcia Zleceniobiorcy.

 

Czytaj więcej o: ROZEZNANIE DOSTĘPNEJ OFERTY RYNKOWEJ - Indywidualna terapia sensoryczna SI