RPO Aktywne Myślenice

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

PROTOKOŁY Z WYBORU WYKONAWCÓW

7 maja 2020

Projekt „Aktywne Myślenice” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu RPMP.09.01.01-12-0048/18

 

Zamieszczamy do pobrania protokoły z wyboru wykonawców 

Indywidualne poradnictwo logopedyczne dla - klientów MGOPS – dzieci

Indywidualne poradnictwo psychologiczne dla - klientów MGOPS 

Indywidualna rehabilitacja wodna dla – 1 dziecka

Indywidualna terapia sensoryczna SI - klientów MGOPS – dzieci

Rehabilitacja indywidualna uczestników projektu 

ROZEZNANIE DOSTĘNEJ OFERTY RYNKOWEJ - Rehabilitacja indywidualna uczestników projektu.

6 marca 2020

Projekt „Aktywne Myślenice” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu RPMP.09.01.01-12-0048/18

 

ROZEZNANIE DOSTĘNEJ OFERTY RYNKOWEJ

  1. Opis przedmiotu zamówienia

Rehabilitacja indywidualna uczestników projektu.

Czytaj więcej o: ROZEZNANIE DOSTĘNEJ OFERTY RYNKOWEJ - Rehabilitacja indywidualna uczestników projektu.

ROZEZNANIE DOSTĘPNEJ OFERTY RYNKOWEJ - Indywidualna terapia sensoryczna SI

2 marca 2020

Projekt „Aktywne Myślenice” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu RPMP.09.01.01-12-0048/18

 

ROZEZNANIE DOSTĘPNEJ OFERTY RYNKOWEJ

 

Opis przedmiotu usługi

Indywidualna terapia sensoryczna SI - klientów MGOPS – dzieci, w wymiarze maksymalnie 240 godziny. Usługa obejmuje przygotowanie opinii w oparciu o opracowane przez Zleceniobiorcę narzędzia diagnostyczne - dotyczącej Uczestników projektu korzystających ze wsparcia Zleceniobiorcy.

 

Czytaj więcej o: ROZEZNANIE DOSTĘPNEJ OFERTY RYNKOWEJ - Indywidualna terapia sensoryczna SI

ROZEZNANIE DOSTĘPNEJ OFERTY RYNKOWEJ - Indywidualna rehabilitacja wodna dla – 1 dziecka

2 marca 2020

Projekt „Aktywne Myślenice” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu RPMP.09.01.01-12-0048/18

 

ROZEZNANIE DOSTĘPNEJ OFERTY RYNKOWEJ

 

Opis przedmiotu usługi

Indywidualna rehabilitacja wodna dla – 1 dziecka, w wymiarze maksymalnie 40 (terapia 2x w tygodniu). Zakres usługi: ćwiczenia mające na celu reedukację funkcjonalną kończyny górnej, zmniejszenie napięcia w okolicy splotu ramiennego, korekta kompensacyjnych wzorców ruchowych.

Czytaj więcej o: ROZEZNANIE DOSTĘPNEJ OFERTY RYNKOWEJ - Indywidualna rehabilitacja wodna dla – 1 dziecka

ROZEZNANIE DOSTĘPNEJ OFERTY RYNKOWEJ - Indywidualne poradnictwo psychologiczne

2 marca 2020

Projekt „Aktywne Myślenice” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu RPMP.09.01.01-12-0048/18

 

ROZEZNANIE DOSTĘPNEJ OFERTY RYNKOWEJ

 

Opis przedmiotu usługi

Indywidualne poradnictwo psychologiczne dla - klientów MGOPS - w wymiarze maksymalnie 120 godzin. Usługa obejmuje przygotowanie opinii w oparciu o opracowane przez Zleceniobiorcę narzędzia diagnostyczne - dotyczącej Uczestników projektu korzystających ze wsparcia Zleceniobiorcy.

Czytaj więcej o: ROZEZNANIE DOSTĘPNEJ OFERTY RYNKOWEJ - Indywidualne poradnictwo psychologiczne