RPO Aktywne Myślenice

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY

25 marca 2021

Projekt „Aktywne Myślenice” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu RPMP.09.01.01-12-0048/18

 

PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY

 

Przedmiot zamówienia: Indywidualne poradnictwo psychologiczne dla - klientów MGOPS

 

Informujemy, że Pan Krystian Twardowski złożył rezygnację z realizacji usługi indywidualnego poradnictwa psychologicznego.

PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY

18 marca 2021

Projekt „Aktywne Myślenice” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu RPMP.09.01.01-12-0048/18

 

PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY

 

Przedmiot zamówienia: Indywidualne poradnictwo psychologiczne dla - klientów MGOPS

 

W związku z rezygnacją z realizacji usługi indywidualnego poradnictwa psychologicznego przez  Szkolenia i doradztwo Marek Troc. przesłaną w dniu 15.03.2021 wybrana do realizacji zostaje oferta kolejna, która uzyskała największą ilość punktów czyli Pan Krystian Twardowski.

PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY

5 marca 2021

Projekt „Aktywne Myślenice” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu RPMP.09.01.01-12-0048/18

 

 

PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY

 

Przedmiot zamówienia: realizator całości zadania publicznego w zakresie aktywizacji społecznej dla uczestników projektu realizowanego przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Myślenicach pod nazwą "Aktywne Myślenice"

 

Wybrana została oferta Spółdzielnia socjalna ESSOR, ul. Siewierska 15, 41-260 Sławków.. Oferta uzyskała największą ilość punktów.

PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY

5 marca 2021

Projekt „Aktywne Myślenice” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu RPMP.09.01.01-12-0048/18

 

 

 

PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY

 

Przedmiot zamówienia: Rehabilitacja indywidualna uczestników projektu.

 

Wybrana została oferta NEUROKINESIS REHABILITACJA MICHAŁ JANIA. Oferta uzyskała największą ilość punktów.

 

PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY

26 lutego 2021

Projekt „Aktywne Myślenice” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu RPMP.09.01.01-12-0048/18

 

PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY

 

Przedmiot zamówienia: Indywidualne poradnictwo psychologiczne dla - klientów MGOPS

 

W związku z rezygnacją z realizacji usługi indywidualnego poradnictwa psychologicznego przez  Grupa CSW DELTA Sp. z o.o. przesłaną w dniu 24.02.2021 wybrana do realizacji zostaje oferta kolejna, która uzyskała największą ilość punktów czyli Szkolenia i doradztwo Marek Troc.