POWER Centrum Usług Społecznych w Gminie Myślenice

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

ZAPYTANIE OFERTOWE - Usługa logopedycznego wsparcia specjalistycznego

25 czerwca 2021

Projekt „Centrum Usług Społecznych w Gminie Myślenice” nr POWR.02.08.00-00-0057/ 20 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Znak Sprawy: BZP/271/70/2021

 

Nazwa zadania: Usługa logopedycznego wsparcia specjalistycznego

 

Finansowanie: Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu nr. POWR.02.08.00-00-0057/20 pt. „Centrum Usług Społecznych w Gminie Myślenice”

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Myślenice - Urząd Miasta i Gminy Myślenice

u. Rynek 8/9, 32-400 Myślenice

prowadzi postępowanie dla: Centrum Usług Społecznych w Myślenicach  ul. Słowackiego 82, 32 - 400 Myślenice,

strona internetowa postępowania:

https://bip.malopolska.pl/mopswmyslenicach,m,81509,zamowienia-publiczne.html

Ogłoszenie zamieszczono też  na stronie internetowej CUS Myślenice https://opsmyslenice.pl/ oraz stronie Gminy Myślenice https://portal.smartpzp.pl/gmina-myslenice

Czytaj więcej o: ZAPYTANIE OFERTOWE - Usługa logopedycznego wsparcia specjalistycznego

ZAPYTANIE OFERTOWE - Usługa psychologicznego wsparcia specjalistycznego

25 czerwca 2021

Projekt „Centrum Usług Społecznych w Gminie Myślenice” nr POWR.02.08.00-00-0057/ 20 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Znak Sprawy: BZP/271/71/2021

 

Nazwa zadania: Usługa psychologicznego wsparcia specjalistycznego

 

Finansowanie: Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu nr. POWR.02.08.00-00-0057/20 pt. „Centrum Usług Społecznych w Gminie Myślenice”

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Myślenice - Urząd Miasta i Gminy Myślenice

u. Rynek 8/9, 32-400 Myślenice

prowadzi postępowanie dla: Centrum Usług Społecznych w Myślenicach  ul. Słowackiego 82, 32 - 400 Myślenice,

strona internetowa postępowania:

https://bip.malopolska.pl/mopswmyslenicach,m,81509,zamowienia-publiczne.html

Ogłoszenie zamieszczono też  na stronie internetowej CUS Myślenice https://opsmyslenice.pl/ oraz stronie Gminy Myślenice https://portal.smartpzp.pl/gmina-myslenice

Czytaj więcej o: ZAPYTANIE OFERTOWE - Usługa psychologicznego wsparcia specjalistycznego

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie rehabilitacji ogólnoustrojowej w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych w Gminie Myślenice” nr POWR.02.08.00-00-0057/20

21 maja 2021

Projekt „Centrum Usług Społecznych w Gminie Myślenice” nr POWR.02.08.00-00-0057/ 20 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Zarządzenie Nr 9/2021

Dyrektora CUS w Myślenicachz dnia 21 maja 2021 r.

 

 

w sprawie:  ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie rehabilitacji ogólnoustrojowej uczestników projektu realizowanego przez Centrum Usług Społecznych w Myślenicach w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych w Gminie Myślenice” nr POWR.02.08.00-00-0057/20 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Czytaj więcej o: Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie rehabilitacji ogólnoustrojowej w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych w Gminie Myślenice” nr POWR.02.08.00-00-0057/20