Centrum Profilaktyczno Dydaktyczne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Centrum Profilaktyczno-Dydaktyczne

ul. Henryka Jordana 3 Myślenice

/budynek "Sokół" za Urzędem Miasta i Gminy/

12 274 00 12 - tel. Punkt Konsultacyjny

502 518 243 - tel. Środowiskowa Świetlica Socjoterapeutyczna

 

W skład Centrum wchodzi:

a)      Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych i Współuzależnionych,

b)      Środowiskowa Świetlica Socjoterapeutyczna.

 

Celem Centrum jest kompleksowe wspieranie rodzin, dzieci i młodzieży oraz osób będących w potrzebie, a w szczególności pomoc osobom dotkniętym problemem choroby alkoholowej oraz przemocy, z terenu miasta i gminy Myślenice.

 

Korzystanie z usług Centrum jest bezpłatne.

 

Placówka oferuje usługi w zakresie:

 

- profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności z zakresu przeciwdziałania nadużywaniu alkoholu i używaniu środków odurzających,

- pomocy terapeutycznej,

- pomocy psychologicznej,

- pomocy w zakresie mediacji,

- pomocy pedagogicznej;

- pomocy prawnej,

- pomocy logopedycznej,

- pomocy socjoterapeutycznej,

- pomocy osobom uwikłanym w zjawisko przemocy domowej,

- prowadzenia warsztatów psychoedukacyjnych dla rodziców,

- pomocy przy powstawaniu nowych grup wsparcia.