Jesteś tutaj: Start / O ośrodku

O ośrodku

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ma swoją siedzibę w Myślenicach, przy ul. J. Słowackiego 82, w biurowcu położonym między ZPO „Vistula" i Biurem Projektów "Archon".

Dyrektorem ośrodka jest mgr Dorota Kłeczek.

Funkcję zastępcy dyrektora pełni mgr Małgorzata Aleksandrowicz.

W MGOPS Myślenice zatrudnionych jest 60 osób na podstawie umowy o pracę.

Na stanowisku Głównego Księgowego zatrudniona jest mgr Katarzyna Pękala, natomiast sprawy kadrowe Ośrodka prowadzi Maria Wątor.

 

W Ośrodku można załatwić sprawy z zakresu:

 • pomocy społecznej w formie świadczeń pieniężnych i niepieniężnych
 • usług opiekuńczych
 • skierowania do domów pomocy społecznej
 • przyznania dodatków mieszkaniowych
 • przyznania świadczeń rodzinnych
 • przyznania funduszu alimentacyjnego
 • podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych
 • wypłat wynagrodzenia dla opiekunów prawnych
 • przyznawania świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych
 • przyznawania rodzinom asystenta
 • udzielania pomocy psychologicznej
 • udzielania pomocy mediatora
 • udzielania pomocy prawnej
 • zabezpieczenia czasu wolnego dzieci i młodzieży w Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej

 

Podania i wnioski można składać w sekretariacie - pokój Nr 8 w godzinach od 7.00 do 15.00, a w poniedziałki do godz. 16.00. 

Wszelkich informacji udziela sekretariat w godzinach pracy. 

Nr telefonu: 12 272-19-98 

e-m@il: sekretariat@opsmyslenice.plDyrektor Ośrodka przyjmuje w sprawie skarg i wniosków w pn w godz. 8.00 - 9.30 oraz czw 14.00 - 15.00.

W sprawach pilnych Dyrektor przyjmuję na prośbę strony. 

Zastępcy Dyrektora w sprawach skarg i wniosków przyjmuje strony w środy w godz. od 8.00 do 15.00

Pliki do pobrania